e fatura modülünde bazı tadilatlar yapıldı.

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Dövizli Faturalarda Döviz Kurunu Ekle” parametresinin çalışma şekli değiştirildi. Döviz kuru bilgisi sadece dövizli belge veya döviz gösterimli belgelerde fiş açıklamasına ekleniyordu, normal faturalarda da açıklamaya eklenmesi sağlandı.

E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/İşletme Bilgileri ekranına “Merkez İşyeri Kodu” sahası eklendi. Fatura üzerindeki işyeri kodu, bu sahada belirtilen merkez işyeri kodundan farklı ise şube bilgilerinin elektronik faturaya ait XML dosyası içerisinde oluşturulması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde “KDV” ifadesi yerine farklı bir ifade kullanılmış ise kdv tutarlarının hesaplanması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde faturaya ait toplam iskonto tutarı (grubu içerisindeki sahası aynı zamanda genel indirim olarak kullanılmaktadır), kalemlerdeki iskontoların toplamından KÜÇÜK ise hem genel indirim, hem de kalem indirimleri hesaplandığı için 2 kez indirim düşüyordu. Ek kontroller yapılarak genel indirim yapılmaması sağlandı.
NOT: Bazı XML dosyalarındaki iskonto oranlarında noktadan sonra 7-8 karaktere kadar küsurat hane sayısı kullandıkları için, geri yükleme işleminde XML dosyası ile ETA’da oluşturduğumuz faturalar arasında iskonto oranlarında ve dolayısıyla iskonto tutarlarında farklılıklar yaşanmaması için Şirket Genel Parametreleri ekranındaki ORANTI küsurat hane sayısının en az 3 olacak şekilde arttırılması gerekebilmektedir.)

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, bağlantısız stoklar için ekrana gelen Tanımsız Fatura Satırı ekranında “Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ekle” seçeneği seçildiğinde sadece satır tipi “1-Stok Kartı” olarak tabloya satır eklenebiliyordu. “2-Hizmet Kartı” olarak da satır eklenebilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratör sunucusundan indirme işleminde, maksimum dosya kapasitesi arttırılarak olası kilitlenme sorunlarının önüne geçilmesi sağlandı.

E-Fatura modülünde, Servis/Dosya İşlemleri /E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, şahıs firmaları için TC Kimlik numarasına göre kontrol edilerek cari karta işlenmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratöre gönderme işlemi yapılırken, faturada belirtilen posta kutusu adresine veya E-Fatura Genel Parametreler ekranına ilave edilen “Cari Posta Kutusu” parametresine göre belirlenen posta kutusu adresine gönderilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını oluşturma ekranında elektronik imza/mühürleme işlemi yapılırken, KamuSM kurumundan alınan akıllı kartın yeni tiplerine göre de imzalama yapılması sağlandı.

Comments are closed.