E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ

E-Fatura modülüne Giden Fatura Dosyalarını Yükleme bölümü ilave edildi. Bu menü yardımı ile gönderilen faturalar özel entegratör sunucusundan indirilebilir ve fatura fişi olarak transferi yapılabilir. İstenirse E-Fatura Genel Parametrelerinde tanımı yapılan Giden/İndirilen klasörüne satış faturalarına ait xml dosyaları kopyalanarak da satış faturalarının transfer edilmesi sağlanabilir.

Comments are closed.