E-FATURA TEKNİK DETAYLARIN ANLATIMI

e-Fatura Hazırlama Uygulaması
(GİB Portal Yöntemine Göre)

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR
(uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları,
belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde
tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen
mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura
alabilirler.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı
olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Programımızda e-Fatura Uygulaması

Kayıt edilen faturaların e-Fatura olarak oluşturulması, E-Fatura modülü aracılığı ile
yapılır.

Uygulama Adımları

1- E-Fatura Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi

Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel
Parametreler E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.

24 Ekim 2013
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ana Bilgiler Sayfası:

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, oluşacak ve
gelen dosyalar için klasör yolları, şema dosyası yolu, şirket kodu ve vergi
hesap numarası gibi bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL

 

Hesap Dönem Bilgileri: Fatura dönemi başlangıç tarihi ve bitiş tarihi
tanımlanır.

E-Fatura Kullanım Yöntemi : İlgili şirkette e-Fatura uygulanacaksa bu
parametre işaretlenir.

Şirket Bilgileri: Bu bölümdeki şirket kodu otomatik olarak dolu gelir. Şirketin
vergi hesap numarası tanımlanır.

Dizayn Bilgileri: Oluşturulan e-faturaların görüntülenmesi için gerekli olan
XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir.

Gönderilecek Dosyalar: Oluşturulan faturaların, bilgisayarda kaydedilmesi
istenilen dosya dizinleri belirtilir.

Gelen Dosyalar: İndirilen dosyaların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen
dosya dizini belirtilir.

Diğer Bilgiler Sayfası
Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem, ödeme gibi varsayılan
bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL-dıg

 
Dönem Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan dönem bilgileri tanımlanır.
Sabit dönemli fatura kesen yerler bu bölümde varsayılan fatura dönem
bilgilerini tanımlayabilirler.

Ödeme Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan ödeme bilgileri tanımlanır.
Bu bölüme tanımlanan bilgiler, faturalar da ödeme bilgisi olarak gelir. İstenirse
fatura üzerinden değişiklik yapılabilir.

Fatura Yuvarlama Bilgileri: Bu sahada e-Fatura formatında oluşturulan
faturalarda kullanılacak olan indirim yuvarlama sahasının çekileceği yer
belirtilir.

Gelen Dosya Fiş Bilgileri: Bu bölümden e-Fatura işlemlerinde, gelen
faturaların programdaki karşılık gelen fiş tipleri belirtilir.

Bağlantısız Kod Bilgileri: Gelen faturaların, programımıza transferi sırasında
bağlantısı olmayan stok ve hizmet bilgileri için kullanılacak stok ve hizmet kart
kodları tanımlanır.

Para Birimi Kodu: Para birimi kodu belirtilir. e-Fatura oluşturma sırasında
“TL” olan para biriminin uluslararası karşılığı olan karşılığı girilir, normal “TRL”
olmalıdır.

Vergi Bilgileri Sayfası
Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak vergi bilgileri tanımlanır.

E-FAT-GENEL-ver

Vergi İstisna Açıklamaları: Bu bölümde vergi istisna açıklamalarına ait
tanımlamalar yapılır. Fişlerde ilgili vergi kodunun verdi değeri 0 ise istisna
muafiyet açıklaması girilmelidir.

Vergi Bağlantı Bilgileri: e-Faturada kullanılacak vergi tanımlarının vergi
bağlantı kodları bu bölümde tanımlanır. Bu bölümde tanımlanan vergi bağlantı
bilgisi, ilgili verginin standart vergi tür kodunun e-Faturada görünmesi
açısından önemlidir. Bkz. Sistem YönetimiOrtak TanımlarVergi
TanımlarıVergi Tanımları

Not: Sistem Yönetimi, Vergi Tanımları bölümündeki bilgiler programın ilk
kurulumu sırasında otomatik olarak dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş
sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu tablonun boş gelmesi durumunda;
Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden
62-Vergi Tanımları Tablosu için yeni dosya açılmalıdır.

Entegrasyon Bilgileri Sayfası

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak entegrasyon ve e-imza ile ilgili
bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL-ent

Entegrasyon Yöntemi: Entegrasyonun hangi yöntem ile yapılacağı belirtilir.

Dosyalama Bilgileri: e-Fatura oluşturma sırasında oluşacak Zıp/Zarf
paketinin hangi yönteme göre oluşturulacağı belirlenir. Fatura bazlı seçilirse
her fatura için ayrı zıp/zarf paketi oluşturulur. Cari bazlı seçilirse aynı cari
hesaba ait faturalar tek zıp/zarf paketinde oluşturulur. Bu parametre e-Fatura
oluşturma sırasında da belirlenebilir.

Entegratör Bilgileri: Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi kullanılıyorsa,
entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur.

E-İmza Bilgileri: Bu bölümde e-imza ile ilgili parametreler tanımlanır.

e-imza ile ilgili önemli notlar:

••• e-Fatura oluşturma sırasında faturaların imzalanabilmesi için işlem yapılan
bilgisayarda Framework 3.5 kurulu olmalıdır.
••• e-imza kütüphane dizini (EtaUtlEsign) imzalama yapılan bilgisayarın lokal
sürücülerine kopyalanıp, parametre ayarı buna göre düzenlenmelidir.

2- E-Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri

E-Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Parametreler bölümüne
girilir. Bu bölümde e-Fatura oluşturma sırasında kullanılacak varsayılan
parametreler belirlenir.

E-FAT-ana

Senaryo Tipi: Faturanın senaryo tipi belirlenir. Temel fatura senaryo tipinde
işlemler tek taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar sadece karşı tarafa gönderilir,
iade ve iptal işlemleri yapılamaz. Ticari Fatura senaryo tipinde işlemler çift
taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar karşı tarafa gönderilir, bu faturalara ait iade
ve iptal işlemleri yapılabilir.

Belge Düzenleme Tipi Seçimi: Belgenin Asıl veya Suret belge tipinde olduğu
belirlenir.

E-Fatura Oluşturma Bilgileri: e-Faturayı oluşturan kullanıcıya ait bilgiler
girilir.

İşletme Bilgileri

E-Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümüne
girilir. Bu bölümde firmaya ve e-imza yetkilisine ait bilgiler girilir. İki sayfadan
oluşur.

İşletme Bilgileri; sayfasında firmaya ait tanımlamalar yapılır

E-FAT-ISL-E-IMZ

E-İmza Bilgileri; sayfasında mali mühür / e-imza ya ait tanımlamalar yapılır.

E-FAT-E-IMZ

Birim Dönüşüm Bilgileri

Bu bölümdeki bilgilere göre, faturalardaki birim bilgileri, e-Fatura için uygun
kodlardaki birim bilgilerine dönüştürülür.

E-FAT-BIRIM

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak
dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu
tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak
Tabloları Oluşturma bölümünden 63-Birim Dönüşüm Tablosu için yeni dosya
açılmalıdır.

Uluslararası Ödeme Çeşitleri

Bu bölümde e-Fatura işlemlerinde kullanılacak uluslararası ödeme çeşitleri tanımlanır.E-FAT-ULUS-ODM

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak
dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-fatura ya geçişi sırasında bu
tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak
Tabloları Oluşturma bölümünden 64-Uluslararası Ödeme Çeşitleri Tablosu
için yeni dosya açılmalıdır.

Cari Bazlı Stok / Hizmet Bağlantı Bilgileri

Bu bölümden firmaya gelen e-faturaların sisteme transferi sırasında
kullanılacak stok/hizmet dönüşüm bilgileri tanımlanır.

E-FAT-TEDARIKCI

Bu bölüme girildiğinde tedarikte bulunan firma, cari kart listesinden seçilir.
Daha sonra satırlarda tedarik edilen stok/hizmet bilgisi stok kart listesinden
seçilir. Firma Stok/Hizmet Kodu bölümüne de tedarikçi firmanın e-faturada
kullandığı stok/hizmet kodu yazılır. Tanımlanan bu bilgilere göre tedarikçiden
gelen faturalar sisteme transfer edilirken bu tablodan yararlanılır.

Not: Bu tablonun Fatura Geri Yükleme sırasında otomatikte doldurulması
sağlanabilir.

3- Cari Kartların Tanımlanması

e-Fatura kapsamına giren cari hesaplar için ilgili cari kartlarda düzenlemeler
yapılır. Cari kartların Bağlantılar sayfasındaki e-Fatura Bilgileri uygun
şekilde doldurulur.

E-FAT-CAR-KART

Not: Cari kartındaki e-Fatura Bilgileri bölümü, e-fatura sistemine kayıtlı olan
kullanıcıların bilgilerinin yer aldığı kullanıcı listesinden de otomatik
güncellenebilir. Bunun için ilk olarak bilgilerin yer aldığı dosya, e-Fatura Portal
 Araçlar Bölümü Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir.
Daha sonra E-Fatura modülünde Dosya İşlemleri E-Fatura Kullanan
Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya seçilir. İşlem
başlatılır. Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır.
İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar
parametreleri işaretlenmelidir.

4- E-Fatura Numarası Tanımları

e-Faturalar için birbirini takip edecek numaralar tanımlanmalıdır. Bu işlem için
Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları bölümüne
girilir. E-fatura için evrak numarası tanımları yapılır.

E-FAT-EVRAKNO

Tanımlanan bu evrak numarası bilgisi ilgili fiş tiplerine bağlanır. Bu işlem için
Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Fiş Tip Tanımları Tanımları
bölümüne girilir.

E-FAT-FT-FISTIP

Fiş tip tanımlarındaki ilgili faturaların E-Evrak No bölümüne tanımlanan evrak
no bilgisi seçilir. E-Evrak no kolonu görünmüyor ise Ctrl+Shift+D tuşları ile
kolon bilgisi düzenlemesi yapılabilir.

5- E-Fatura Girişi Yapılması

E-Fatura girişi, Fatura modülü, Fatura Yeni Fatura bölümünden yapılır.
Normal fatura girişi nasıl yapılıyor ise aynı şekilde fatura işlenir. E-Fatura
kapsamına giren bir cari kart seçildiğinde program otomatik olarak kesilen
faturayı e-fatura olarak kaydeder. Fatura ekranındaki e-Fatura Uygula
parametresi otomatik işaretlenir.

E-FAT-FATGIR

Faturanın F2-Kaydet butonu ile kayıt edilmesinden sonra e-Fatura Bilgileri
ekranı gelir. Bu ekrandaki Belge ID Numarası ve Evrensel Tanım Numarası
alanları kayıt sonrasında otomatik doldurulur. Bu ekran Genel, Dönem,
Ödeme, Belge Yanıtı ve İşlemler sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfalardaki
alanlara e-fatura ya ait bilgiler tanımlanır.

E-FAT-FT-EFAT-BIL

Ayrıca fatura ekranında F8-Detay Bilgi menüsünden e-Fatura Bilgileri butonu
ile e-faturaya ait bilgiler sonradan da görülebilir, değiştirilebilir.

E-FAT-FT-EFAT-BIL2

6- E-Fatura Dosya Oluşturma

E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri E-Fatura Dosya Oluşturma
bölümüne girilir. Bu bölümde fatura modülünden, e-fatura kapsamına giren
cari hesaplara kesilen faturalar için e-fatura dosya oluşturma işlemi yapılır

E-FAT-OLUS

Bu bölüme girildikten sonra e-fatura oluşturulacak faturalara ait kriterler girilir.
Örneğin iki tarih arası veya fatura numarası gibi kriter aralıkları verilebilir.
Ayrıca F8-Parametreler butonu ile fatura tiplerine göre de kriter verilebilir.

Dosya Bilgileri bölümünde daha önce ön değer olarak tanımlanan bilgiler
değiştirilebilir.

Dosya Zarfla: Oluşturulacak e-fatura dosyalarının hangi kıstasa göre
paketleneceği belirtilir.

0-Yok: Bu seçenek belirtilirse faturalar sadece XML formatında
oluşturulur, 1-Fatura Bazlı: Bu seçenek belirtilirse her fatura için ayrı ayrı ZIP
paket dosyası oluşturulur,
2-Cari Bazlı: Bu seçenek belirtilirse e-Fatura kesilmiş cari kartlar için
ayrı ayrı ZIP paket dosyası oluşturulur. Eğer bir cari için birden fazla
e-Fatura kesilmiş ise cari karta ait bütün e-Faturalar tek bir ZIP paket
dosyasında toplanır.

Tekrar Oluştur: Bu parametre işaretlenirse daha önceden oluşturulmuş
e-Faturaların tekrardan oluşturma işlemi yapılır.

Dosya Dizini: Oluşturulacak XML dosyalarının bilgisayardaki dosya dizi
belirtilir.

İmzala/Mühürle: Bu parametre işaretlenirse e-Faturaların
imzalama/mühürleme işlemi yapılır.

E-İmza Pin: e-imza cihazına ait pin kodu belirtilir.

Bu ekranda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-XML Oluştur butonu ile
e-Fatura için Zıp/Zarf dosyaları oluşturulur.

e-Fatura bilgilerini içeren bu dosyalar e-fatura portalından e-Fatura sistemine
yüklenir.

7- E-Fatura Portalına Fatura Yükleme

XML formatlı faturalardan oluşan imzalanmış zip paketi hazırlandıktan sonra,
Portal Menüsünde Yükleme Araçları altındaki Fatura Yükle bölümüne girilir.
Açılan Fatura Yükle ekranında bulunan Fatura Yükle etiketli bölümde bulunan
“Browse”(Dosya Seç) butonu tıklandıktan sonra dosya seçmenize olanak
sağlayan diyalog ekranı açılır. Diyalog ekranı ile bilgisayarda bulunan zip paketi
seçilerek Yükle butonuna tıklanır.

E-FAT-FATYUK

Bu işlem sırasında bir hata gerçekleşmesi durumunda ekrana uyarı mesajı
gelecektir. Bu durumda Fatura Yükleme Ön Şartları’nın tekrar gözden geçirilip
Fatura Paketinin belirtilen şartlara uygun olarak yeniden hazırlanması ve yukarıda
sayılan işlemlerin tekrarlanması gerekmektedir. Yükleme işlemi hatasız
tamamlanan faturalar, Yükleme Araçları menüsünde yer alan “Yüklenmiş
Faturalar” bölümü altında görüntülenecektir. Yine bu ekrandan, yüklenen faturalar
seçilip “Gönder” butonuna basılarak alıcısına gönderilir.

E-FAT-GONDER

Gönderilen Faturalara Erişim ve İzleme

Gönderilen faturalar Gönderilenler ögesi içerisinde yer almakta olup gönderiler,
zarf bazında veya fatura bazında listelenebilirler. Zarf bazında listelemede zarfın
içeriğini görüntüleyebilmek için ilgili zarf seçilerek üzerine çift tıklanır. Bu işlemin
ardından ekranın alt tarafında Zarf İçeriği bölümü gelecektir. Bu bölümde zarf
içerisinde yer alan belge veya belgelere ait bilgiler görüntülenebilmektedir. Bu
bölüm Belge Numarası ve Tür sütunlarından oluşmaktadır. Tür sütunu altındaki
belgeye tıklandığında (örnekte faturaya yer verilmiştir.) belgenin görüntülenmesi
mümkündür.

E-FAT-GONDER-ZARF

Görüldüğü gibi Zarf Bazında Listeleme ekranında zarfın durumunu gösteren
bildirimler mevcuttur. Bunlara tıklandığında içeriği ile ilgili bilgi mesajı
görüntülenebilir. Örneğin hatalı zarf ile ilgili hata bilgisini görüntülemek için “Hata
Ayrıntısı” etiketine tıklanır. Hata ile ilgili bilgi mesajı ekrana gelir.

İstendiğinde gönderilen faturalar Fatura Bazında Listeleme öğesine girilerek de
listelenebilir.

Gönderilen faturaların durumu, muhatabına teslim edilip edilmediği hususunun
Zarf Bazında Listeleme veya Fatura Bazında Listeleme ögeleri aracılığı ile takip
edilmesi mümkündür. Bunun için ilgili ekranlardaki Durum ve İşlemler
sütunlarında yer alan bilgilerin takip edilmesi yeterlidir.

8- Portala Yüklenen Faturaların GİB Arşiv Klasörüne Aktarılması

Faturalar e-Fatura Portal ına yüklendikten sonra programın oluşturduğu dosyalar
GİB Arşiv klasörüne taşınır. Bu işlem için E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri
 Oluşan Dosyaları Gönderme bölümüne girilir.

E-FAT-PAKET

Bu bölümde işlem tarihi belirlenir. Oluşturulan e-faturaların durumuna göre
Dosya Tipi bölümünden Mühürsüz XML Dosya, Mühürlü XML Dosya, Paket
(ZIP) Dosya bölümü seçilir. Yapılan seçime göre program Dosya Yolu
bölümündeki değeri otomatik değiştirir. Gönderilecek Dosyaları Belirleyin
bölümünde ilgili faturalar listelenir. Onay işareti olan faturalar F2-Gönderme
Butonuna basıldığında ilgili dosyalar arşiv için Gönderilecek Dosyalar (GIB)
klasörüne taşınmış olur. (Bakınız Ekran 1’de yapılan Gönderilecek Dosyalar
tanımına)
.

 

 

 

 

Comments are closed.