E-FATURA VE E-ARŞİV İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER;

• E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “E-Arşiv Bilgileri” sayfası eklendi. Elektronik Fatura kapsamında fatura düzenleyen firmaların E-Arşiv uygulaması için bu sayfadaki “E-Arşiv Uygula” ana parametresi işaretlenmeli ve diğer parametreler belirtilmelidir.

• Fatura fiş ekranında “Elektronik Fatura” grubu içerisine Belge Tipi, Gönderi Şekli, Gönderilecek E-Posta Adresi alanları eklendi. Bu seçenekler ile faturanın Normal, E-Fatura veya E-Arşiv Faturası olarak düzenlenebilmesi sağlandı.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel sayfasına fatura bazında şema kullanılabilmesi için e-Fatura Şema ve e-Arşiv Şema dizayn dosya adları seçimi eklendi. Bu bölümde seçilecek dizaynlar Fatura, Servis / Sabit Tanımlar / Dizayn Dosya Adları / E-Fatura Şema Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanır.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına F3-Sorgulama butonu eklendi. Bu buton yardımı ile entegratör sunucusuna gönderilmiş elektronik faturaların durum bilgilerinin sorgulanması sağlandı.

• E-Arşiv faturaları için Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına E-Arşiv sekmesi ilave edildi.

• E-Fatura modülü / E-Fatura Oluşturma bölümünde e-Fatura şema ve e-Arşiv şemaların ayrı ayrı seçilebilmesi sağlandı. Ayrıca Faturada Tanımlı Şemayı Kullan parametresi ile fatura bazında tanımlanan şemanın kullanılması sağlanır.

• E-Fatura modülü / Arşive Taşınan Faturalar bölümünde e-Arşiv Faturalarının listelenebilmesi sağlandı. Gönderilen E-Arşiv Faturaları bölümü eklendi.

• E-Fatura modülü / Raporlar bölümündeki E-Fatura Listesi ve E-Fatura Durum Listesi raporlarının listeleme kriterlerine Yanıt Durumu parametreleri eklenerek belge yanıtına göre liste alınabilmesi sağlandı. Bu raporların saha boylarına belge yanıtı ile ilgili alanlar ilave edildi.

• E-Fatura modülü / Servis / Dosya İşlemleri bölümüne E-Arşiv Dönüştürme bölümü eklendi. Bu menü ile transfer edilen faturalar e-Arşiv Faturasına dönüştürülebilir.

• e-Arşiv faturalarında kullanılmak üzere dizayn şablon dosyaları ilave edildi.

• Özel Entegratör sunucusu ile bağlantı fonksiyonları güncellendi. EtaUtlEFatService.DLL program dosyası güncellenmelidir.

Comments are closed.