E-FATURA:SON EKLEMELER (26/06/2014 EXE’Sİ V.8-SQL Versiyon 8.22 )

STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDAKİ İSİM İLE EŞLEŞME

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDAKİ STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDA BELİRTİLEN İSME GÖRE XML DOSYASINDAN OKUNAN İSİM İLE EŞLEŞME YAPILMASI SAĞLANDI

NOT: EŞLEME İŞLEMLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK KODLARA GÖRE YAPILMAKTA OLUP KODA GÖRE EŞLEŞME YAPILAMADIYSA BELİRTİLEN İSME GÖRE EŞLEŞME YAPILMAKTADIR. İSME GÖRE EŞLEŞME YAPILIRKEN ÖNCELİKLİ OLARAK İSMİ BİREBİR AYNI OLAN KART VARSA EŞLEŞTİRİLMEKTE, YOKSA * VE ? KARAKTERLERİ KULLANILARAK EŞLEŞME YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR.

E-FATURADA KALEM BAZINDA VERGİ MUAFİYETİ YAZILABİLMESİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA [VERGİ İSTİSNA AÇIKLAMASI KULLANIMI]-AÇIKLAMA SAHASI PARAMETRESİ EKLENDİ. BU PARAMETRE 0-PARAMETRE OLARAK SEÇİLİR İSE, İSTİSNA AÇIKLAMALARI PARAMETRE EKRANINDAKİ VERGİ İSTİSNA AÇIKLAMALARI BÖLÜMÜNDEN ALINIR, 1-3 ARASI SEÇİLİR İSE İLGİLİ KALEME AİT AÇIKLAMA 1-2-3 SAHASINDAN ALINIR.

E-FATURA DİZAYNINDA DÖVİZ KURUNUN ÇIKMASI

E-FATURA KAYIT İŞLEMİNDE GELEN E-FATURA BİLGİLERİ PENCERESİNDE DÖVİZLİ FATURA SEÇENEĞİ HAYIR OLARAK FATURA KAYIT EDİLDİĞİNDE DE E-FATURA GENEL PARAMETRELERİNDEKİ SEÇENEĞE BAĞLI OLARAK, DİZAYNDA KUR BİLGİSİNİN ÇIKMASINI SAĞLANDI.

DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNE TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİNİN İLAVESİ

E-FATURA İŞLEMLERİ, FATURA DOSYALARINI YÜKLEME BÖLÜMÜNDE EKRANA GELEN DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNİN SAHASINA SAĞ TUŞ İLE TIKLANILDIĞINDA TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİ EKLENDİ. FATURALARI GÖNDERME VE GELEN FATURALARI ONAYLAMA EKRANLARINDA DA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI.

E-FATURALARI YÜKLEME İŞLEMİNDE ENTEGRASYON

E-FATURA MODÜLÜNÜ KULLANARAK GELEN FATURALARI PROGRAMA ALINCA, FATURANIN MUHASEBE ENTEGRASYONUNU YAPARKEN BA/BS KODLARINI VE EVRAK NUMARASINI DA ATMASI SAĞLANDI

KARTA AİT YENİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMİNDE ÖN İZLEME YAPILIP EKRANDAKİ STOK/HİZMET KODU DEĞİŞTİRİLİRSE KARTA AİT YENİ FİYAT VE İSKONTO GİBİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI SAĞLANDI.

F3-ARŞİVE TAŞI BUTON İLAVESİ

E-FATURA DOSYALARINI YÜKLEME EKRANINA F3-ARŞİVE TAŞI BUTONU EKLENDİ. BİLİNDİĞİ GİBİ BU BÖLÜMDEN PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALARA AİT XML DOSYALARI ARŞİV KLASÖRÜNE TAŞINMAKTA. TRANSFER EDİLMEDEN MANUEL GİRİLEN FATURALARIN ARŞİVE TAŞINMASI DA EKLENEN F3-ARŞİVE TAŞI BUTONU İLE SAĞLANABİLİR.

ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRAN İLAVESİ

E-FATURA, SERVİS / SABİT TANIMLAR BÖLÜMÜNE ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRANI EKLENDİ. TANIMLARIN CARİ KODU, VERGİ HESAP NO VE T.C.KİMLİK NO BAZINDA YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. BU BÖLÜM ULUSAL MARKETLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN İSTEDİĞİ “BAYİ NO”, ”MÜŞTERİ NO”, “HİZMET NO” GİBİ ALANLARIN VERİLEBİLMESİ İÇİN KULLANILIR.

EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI

E-FATURA TRANSFERİNDE, XML DOSYASINDAKİ STOK CİNS BİLGİSİ YERİNE EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI SAĞLANDI.

BEDELSİZ E-FATURA OLUŞTURULMASI

ŞİRKET BİLGİLERİ MODÜLÜN DE BULUNAN E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ / ANA BİLGİLER SAYFASINA FATURA GİRİŞİNDE MUHTELİF KONTROLLER GRUBU EKLENDİ. BU GRUP İÇİNDE BULUNAN PARAMETRELER KULLANILARAK MİKTAR, FİYAT VE TUTAR DEĞERLERİNİN 0 OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK YÖNTEMLER AYRI AYRI BELİRLENEBİLİR.

E-FATURA DÖNÜŞTÜME İŞLEMİNDE E-FATURA NUMARALARININ DÜZENLENMESİ

PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALAR, “E-FATURA DÖNÜŞTÜRME” BÖLÜMÜNDEN E-FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜKTEN SONRA MUHASEBE, CARİ VE KASA FİŞİNİN KALEM AÇIKLAMALARININ İÇİNDE ESKİ EVRAK NUMARALARININ YENİ E-FATURA NUMARASI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANDI.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME BÖLÜMÜNDE CARİ KART SENARYO TİPİNE GÖRE E-FATURA OLUŞTURULMASI

PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALAR, “E-FATURA DÖNÜŞTÜRME” BÖLÜMÜNDEN E-FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN İLGİLİ CARİ KARTTAKİ SENARYO TİPİNE GÖRE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ YAPILMASI SAĞLANDI. CARİ KARTTA SENARYO TİPİ 0-VARSAYILAN İSE KULLANICI PARAMETRESİNE, 1-TEMEL VE 2-TİCARİ İSE CARİ KARTA GÖRE E-FATURA OLUŞTURULUR.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ

E-FATURA MODÜLÜNDE YAPILAN E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLE FATURALARIN E-FATURAYA TOPLU OLARAK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SAĞLANDI.

REFERANSLAR SAYFASININ İLAVESİ

FATURAYA AİT E-FATURA BİLGİLERİ EKRANINA EK REFERANS BİLGİLERİNİN GİRİLEBİLECEĞİ REFERANSLAR SAYFASI EKLENDİ.

BİRLEŞTİRME AYRACI VE SATIR SONU KARAKTERİ PARAMETRELERİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “BİRLEŞTİRME PARAMETRELERİ” GRUBU İÇERİSİNDE “BİRLEŞTİRME AYRACI” VE “SATIR SONU KARAKTERİ” PARAMETRELERİ EKLENDİ. “SATIR SONU KARAKTERİ” PARAMETRESİ İŞARETLENİRSE BİRLEŞTİRİLEN HER SAHADAN SONRA SATIR SONU(ENTER) KARAKTERİ EKLENİR, BU PARAMETRE İŞARETLENMEYİP “BİRLEŞTİRME AYRACI” SAHASINA KARAKTER VEYA KARAKTERLER YAZILIRSA (!# GİBİ) BİRLEŞTİRİLEN SAHALAR ARASINA BU KARAKTERLER İLAVE EDİLİR.

FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A) VE FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B) PARAMETRELERİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A)” VE “FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B)” PARAMETRELERİ İLE BU PARAMETRELERE BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK VE KULLANICILARIN KENDİ İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA TANIMLAYABİLECEĞİ “A-) FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASI” VE “B-) FİŞ KALEM AÇIKLAMASI” SAHALARI EKLENDİ. BU SAHALAR İLE ÖRNEĞİN; İŞYERİ KODU, MASRAF MERKEZİ, DEPO KODU, VADE TARİHİ, SATICI KODU, RENK/BEDEN, SERİ NO, EBAT BİLGİLERİ VB. FİŞ BAŞLIK VE KALEM BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA İLAVE EDİLMESİ SAĞLANDI.

STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE PARAMETRESİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE” PARAMETRESİ VE BU PARAMETREYE BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK “EKLENECEK BİLGİLER” GRİDİ EKLENDİ. “STOK/HİZMET KART BİLGİLERİ EKLE” PARAMETRESİNE BAĞLI OLARAK, “EKLENECEK BİLGİLER” GRİDİNDE YER ALAN STOK VE HİZMET KARTLARINA AİT; STOK CİNSİ 2-3, STOK BİRİMİ 2-5, STOK ÖZEL KOD 1-5, HİZMET ÖZEL KOD 1-5, STOK AÇIKLAMA 1-5, HİZMET AÇIKLAMA 1-5, STOK DETAY AÇIKLAMALAR, STOK KULLANICI TANIMLI KONTROLLER, STOK KULLANICI TANIMLI TAMSAYILAR, STOK KULLANICI TANIMLI MİKTARLAR, STOK KULLANICI TANIMLI TUTARLAR, STOK KULLANICI TANIMLI DÖVİZLER, STOK KULLANICI TANIMLI TARİHLER VE STOK KULLANICI TANIMLI NOTLAR SAHALARINDAN ONAY VERİLENLERİNİN E-FATURA XML DOSYASINA EKLENMESİ SAĞLANDI.

REFERANSLAR SAYFASINA AKTARIM

XML DOSYASI İÇERİSİNDEKİ EK REFERANS BİLGİLERİNİN FATURAYA AİT E-FATURA BİLGİLERİ EKRANINDAKİ REFERANSLAR SAYFASINA AKTARILMASI SAĞLANDI.

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDA DÜZENLEME

E-FATURA, SERVİS / SABİT TANIMLAR BÖLÜMÜNDEKİ CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANI YENİDEN TASARLANDI. TANIMLARIN CARİ KODU, VERGİ HESAP NO, T.C.KİMLİK NO VE GENEL OLARAK YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. AYRICA TANIM DOSYASINA GÖRE STOKLARA AİT ALICI/SATICI/ÜRETİCİ KODLARININ ALIŞ VE SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN AYRI OLACAK ŞEKİLDE VE FİRMA BAZINDA TÜM STOKLAR İÇİN GENEL VEYA STOK BAZINDA AYRI AYRI BELİRTİLEBİLMESİ VE DÖNÜŞÜM YAPILABİLMESİ SAĞLANDI

REFERANSLARIN, BELGE REFERANSI VE İLAVE REFERANS OLARAK TANIMLANMASI

FATURA, E-FATURA BİLGİLERİ, REFERANSLAR SAYFASINA REFERANS TİPİ KOLONU EKLENEREK REFERANSLARIN “1-BELGE REFERANSI” VEYA “2-İLAVE REFERANS” OLARAK TANIMLANABİLMESİ SAĞLANDI. BU TANIMLARA GÖRE E-FATURA OLUŞTURMA İŞLEMLERİNDE 1-BELGE REFERANS’LARININ “<cac:receİptdocumentreference>” GRUBUNDA YER ALMASI, 2-İLAVE REFERANS’LARIN İSE “” GRUBUNDA YER ALMASI SAĞLANDI. AYNI ŞEKİLDE E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİNDE DE “<cac:receİptdocumentreference>” GRUBUNDA YER ALAN REFERANS BİLGİLERİNİN REFERANSLAR SAYFASINA 1-BELGE REFERANSI OLARAK, “<cac:addİtİonaldocumentreference>” GRUBUNDA YER ALAN REFERANSLARIN İSE 2-İLAVE REFERANS OLARAK AKTARILMASI SAĞLANDI.
NOT:ÖNCEKİ VERSİYONLARDA REFERANSLAR TEK TİP OLARAK “” GRUBUNDA OLUŞTURULUP YİNE BU GRUPTAN OKUNDUĞU İÇİN ÖNCEKİ VERSİYONA AİT PROGRAMDA KAYIT EDİLMİŞ VEYA OLUŞTURULMUŞ FATURALARA GİRİLDİĞİNDE REFERANSLAR 2-İLAVE REFERANS OLARAK GÖRÜNECEKTİR.

 

 

Comments are closed.