ETASQLFORM:Dizaynlarda Farklı Font’lu Yazı Tipi Kullanımı

ETASQL Doküman Düzenleyicisi olan ETASQLFORM.EXE ile Fatura, Sipariş, Đrsaliye,
Muhasebe, Cari, Çek / Senet, Kasa, Banka gibi modüllerin fiş dökümü dizaynlarını istediğiniz
fontları ve renkleri kullanarak düzenleyebilirsiniz. Bu fontlar Windows’un yazı karakterlerinden,
çizgilerden ve renklerden oluşacaktır.

Bu fontların kullanımını bir fatura dizaynı için örnekleyelim; Faturamızda CARĐ ÜNVANI’nın yeşil
renkli, kalın, eğik, altı çizili olarak yazdırılması istenmiştir. Font kullanımı gerçekleştirmek için iki
yöntemimiz mevcuttur:

1. Yöntem:

1. Adım : Not Defterini kullanarak, Ekran 1’de görüldüğü gibi font komutlarımızı yazalım.
Uzantısı “.txt” olan bir dosya adı vererek ETASQL veya ETAV8SQL klasörü içine kaydedelim.
Font_BASLANGIC.TXT’de Cari Ünvanın Arial, yeşil rente, kalın, altı çizgili, 15 puntoda
yazılacağı belirtilmektedir.

Font_BASLANGIC.TXT’de kullanılan parametrelerin açıklamaları :

font = Yazı tipi, büyüklüğü ya da yazının altı çizili olarak yazılmasıyla ilgili olarak
kullanılan bazı parametreleri içerir.

fn = Kullanılacak yazı tipini belirtir, Windows yazı tipleri kullanılır. (Arial, Courier New,
Verdana, Times New Roman, Gill Sans MT, Comic Sans MS, Courier….)

27 Ekim 2010
Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : ETASQLFORM
fc = Yazının rengini belirtir. Kullanılabilecek Renk değerleri :
‘’Black”, “Navy”, “Teal”, “Green”, “Purple”, “Maroon”, “Olive”, “Silver”,”Gray”,
“Blue”, “Aqua”, “Lime”, “Fuchsia”, “Red”, “Yellow”, “White”, “LtGray”, “DkGray”.

fi = Yazının eğik yazılıp yazılmayacağını belirler.
fi=1 ise eğik ; fi=0 dik yazılacağını belirler

fu = Yazının altı çizili yazılıp yazılmayacağı belirtilir. 0 ve 1 değerlerini alır
fu=1 çizgili fu=0 çizgisiz yazılır

fp = Yazının kalınlığı belirtilir. 0 ile 1000 arasında 100’ün katları şeklinde değer
verilebilir.Normal bir yazının kalınlığı 400, kalın olarak seçilmiş bir yazının kalınlığı
ise 700’dür.

<h3>= Komutu yazının 15 puntoda yazılacağını belirler

Font_SON.TXT ise bu fontların kullanımının biteceğini belirtir.

Font_SON.TXT’de kullanılan parametrelerin açıklamaları :

<font/> = Kullanılan font grubunun biteceği yeri belirler.

<h3/> = Yazının 15 punto kullanımının biteceği yeri belirler.

şlem sahası : 8 (Dosyadan Okuma (N) ) ile

Formül sahası : C:\EtaV8SQLDEMO\FONT_BASLANGIC.TXT yazılarak oluşturulan
metin dosyasının tam yolu ve adı belirtilerek istenilen fontun kullanılması sağlanır.

Đşlem sahası : 8 (Dosyadan Okuma (N) ) ile

Formül sahası : C:\EtaV8SQLDEMO\FONT_SON.TXT yazılarak font kullanımının
biteceği belirtilir.

Comments are closed.