ETASQLFORM:Doküman Düzenleyicisi ile Resim Kullanma

Sipariş, Fatura, Đrsaliye, Üretim Fişleri gibi dökümlere ürün resimlerinizi veya firma
logonuzu Doküman Düzenleyicisi (ETASQLFORM.exe) yardımı ile ekleyebilirsiniz.

Nasıl Tanımlanır ?

1. YÖNTEM :

STOK KARTINDA TANIMLANAN RESMĐ KULLANMA

1. Adım : Ekran 1’de görüldüğü gibi Stok Kartı / Resimler sekmesinde farenin sağ tuşuna
basılıp “Resim ekle” seçilerek stok kartımıza ait resim eklenerek kaydedilir.

2. Adım : Doküman Düzenleyicisi (EtaSQLFORM.exe) açılarak Ekran 3’te
görüldüğü gibi ;

Đşlem : 33 (Grafik Komutlarını Çalıştırma) ve
Formül : <img image=[3700:1:11][42000:1:8] left=1 right=10 top=42 bottom=10/>
yazılarak resmin döküme çıkması sağlanır.

image=[1700:1:11][42000:1:8]: Köşeli parantez içerisinde 1700 stok fişlerine ait hareket
kalemlerindeki stoğu, 1 ise stok kartındaki birinci resmi ifade eder.

Left = soldan sağ içeriye başlangıç pozisyonu
Right = soldan başlayarak sağ içeriye bitiş pozisyonu
Top = yukarıdan aşağıya başlangıç pozisyonu
Bottom = yukarıdan aşağıya bitiş pozisyonu

RESİM DOSYASI BELİRTEREK KULLANMA

Doküman Düzenleyicisi (EtaSQLFORM.exe) açılarak;

Đşlem : 33 (Grafik Komutlarını Çalıştırma) ve
Formül : <img image= “C:\ETAV8SQL\ETASQL_LOGO.BMP” left=1 right=10 top=42
bottom=10/>
yazılarak resmin döküme çıkması sağlanır.

image= “C:\ETAV8SQL\ETASQL_LOGO.BMP” : Resim dosyasının adı ve bulunduğu
klasörü ifade eder.

Left = soldan sağ içeriye başlangıç pozisyonu
Right = soldan başlayarak sağ içeriye bitiş pozisyonu
Top = yukarıdan aşağıya başlangıç pozisyonu
Bottom = yukarıdan aşağıya bitiş pozisyonu

2. YÖNTEM :

Uygulamayı yapabilmek için gif, bmp, jpg gibi formatlardaki resim dosyaları kullanılır.

1. Adım : ETA:SQL veya ETA:V.-SQL klasörü içerisine not defteri yardımı ile bir metin
belgesi dosyası oluşturup, istenen bir isimle uzantısı txt olarak kaydedilir. Oluşturulan bu
metin belgesinin yolu ve ismi ETA:SQL Doküman düzenleyicisi içine yazılır. Örneğimiz
Resim.txt adıyla ETA:V.8-SQL klasörü altındaki Dizayn klasöründe oluşturuldu.

2. Adım : Oluşturulan metin belgesi dosyası not defterinde açılarak aşağıdaki satır Ekran
5’te görüldüğü gibi yazılır.

<img image=”D:\EtaV8SQL\Resimler\EtaResim.bmp” left=5 top=5 right=50 bottom=50 />

image = resim dosyasının bulunduğu klasörün tam yolu ve tam ismi,
Left = soldan sağ içeriye başlangıç pozisyonu
Right = soldan başlayarak sağ içeriye bitiş pozisyonu
Top = yukarıdan aşağıya başlangıç pozisyonu
Bottom = yukarıdan aşağıya bitiş pozisyonu

3. Adım : ETA:SQL Doküman Düzenleyicisi (EtaSQLFORM.exe) açılır.

Đşlem : 8 Dosyadan Okuma (N),
Formül : Oluşturdurulan metin belgesi dosyasının tam yolu ve adı,
D:\EtaV8SQL\Dizayn\Resim.txt , yazılarak resmin döküme çıkması sağlanır.

Comments are closed.