ETASQLFORM:ETASQLFORM ile Barkod Yazdırma

Stok kartları içerisinde tanımladığımız barkod kodlarını veya yazılmasını istediğimiz
barkodu; Stok Kart dökümlerinde, Stok Hareket Fiş dökümlerinde (Stok Giriş-Çıkış
hareketleri, Depo hareketleri vb.) ETASQL Döküman Düzenleyicisi
(ETASQLFORM.exe) yardımıyla stok kalemlerinin yanına barkod kodlarını
yazdırabilirsiniz.

Yazdırma sırasında barkodlar 2 farklı uygulama ile yapılabilir :

1. Stok kartındaki barkod kodlarını kullanarak,
2. Sabit barkod kodu kullanılarak yazdırılabilir.

Nasıl Tanımlanır?

1. Adım) Stok kartındaki barkod kodlarını kullanarak,

Stok Modülünden Stok Kartına ait “Bağlantılar” sekmesinde “Barkod Kodlarını” tanımlanır :

ETASQL Doküman Düzenleyicisi (EtaSQLFORM.exe) açılarak;

işlem : 33 (Grafik Komutlarını Çalıştırma) ve
Formül : <barcode value=[1050:1:0] br_type=[1050:1:4] value_show=1 sh_type=2 left=0 top=47
right=30 bottom=57 pc=Black/> yazılarak barkodun döküme çıkması sağlanır.

value=[1050:1:0] : Stok kartındaki birinci barkodu ifade eder. Barkod değerini belirtir. Köşeli
parantez içerisinde 1050 kodu ile kullanıldığında stok kartı bağlantılar sekmesindeki barkod
kodları bölümündeki kaçıncı barkod satırının yazdırılacağını belirtirsek o satırdaki barkodu
yazar.
<barcode value=[1050:1:0] br_type=[1050:1:4] value_show=1 sh_type=2 left=0 top=47 right=30
bottom=57 pc=Black/>
1 olur ise örnek stok kartı Barkod kodlarındaki birinci satırında bulunan kodu ean 13 yazılır.
2 olur ise örnek stok kartı Barkod kodlarındaki birinci satırında bulunan kodu ean 8 yazılır.

br_type=[1050:1:4] : Barkod tipi belirtilir. Default olarak EAN_13 barkod tipi kabul edilir.
Barkod tipleri şu şekildedir: EAN_8 , EAN_13 , UPCA , UPCE, 39 , 128 , CodeBar , InterLeave ,
FullASCII

Eğer yazdırılacak Barkod EAN 13 ise hiçbir şey yazmaya gerek yoktur. El ile yazılmak
isteniyorsa br_type=”EAN_13” , eğer stok kartındaki bağlantılar sekmesindeki barkod satırından
bilgi alacak ise 1050 kodu ile sonuna 4 yazılmalıdır.

value_show=1 : Default olarak barkod kodları görüntülenmez. Barkod değerinin
görüntülenmesi için “1” değeri belirtilmelidir.

sh_type=2 : Bu parametre ile yazılan barkoda bir çerçeve oluşturulabilir. Değerler şu şekildedir: 1–
Çizgi, 2–Dikdörtgen, 3–Kare, 4–Elips

Left = soldan sağ içeriye başlangıç pozisyonu
Right = soldan başlayarak sağ içeriye bitiş pozisyonu
Top = yukarıdan aşağıya başlangıç pozisyonu
Bottom = yukarıdan aşağıya bitiş pozisyonu

pc=Black : Kullanılabilecek Renk değerlerinin Listesi : “Black”, “Navy”, “Teal”, “Green”,
“Purple”, “Maroon”, “Olive”, “Silver”,”Gray”, “Blue”, “Aqua”, “Lime”, “Fuchsia”, “Red”,
“Yellow”, “White”, “LtGray”, “DkGray”.

2. Adım) Sabit barkod kodu kullanılarak,

Stok kartından barkod bilgisini almak yerine barkod kodunu EtaSQL Döküman
Düzenleyicisine el ile yazarak da döküme çıkmasını sağlayabiliriz.

ETASQL Doküman Düzenleyicisi (EtaSQLFORM.exe) açılarak;

işlem : 33 (Grafik Komutlarını Çalıştırma) ve
Formül : <barcode value=”22222220″ br_type=”EAN_8″ value_show=1 sh_type=2 left=0 top=47
right=30 bottom=57 pc=Black/> yazılarak barkodun döküme çıkması sağlanır.

value=”22222220” : Tırnak içinde görünmesini istediğimiz barkod kodunu yazabiliriz.

br_type=”EAN_8” : Barkod tipi belirtilir. Default olarak EAN_13 barkod tipi kabul edilir. Eğer
yazdırılacak Barkod EAN 13 ise hiçbir şey yazmaya gerek yoktur. Barkod tipleri şu şekildedir:
EAN_8 , EAN_13 , UPCA , UPCE, 39 , 128 , CodeBar , InterLeave , FullASCII

value_show=1 : Default olarak barkod kodları görüntülenmez. Barkod değerinin
görüntülenmesi için “1” değeri belirtilmelidir.

sh_type=2 : Bu parametre ile yazılan barkoda bir çerçeve oluşturulabilir.
Değerler şu şekildedir: 1–Çizgi, 2–Dikdörtgen, 3–Kare, 4–Elips

Left = soldan sağ içeriye başlangıç pozisyonu
Right = soldan başlayarak sağ içeriye bitiş pozisyonu

Top = yukarıdan aşağıya başlangıç pozisyonu

Bottom = yukarıdan aşağıya bitiş pozisyonu

pc=Black : Kullanılabilecek Renk değerlerinin Listesi : “Black”, “Navy”, “Teal”, “Green”,
“Purple”, “Maroon”, “Olive”, “Silver”,”Gray”, “Blue”, “Aqua”, “Lime”, “Fuchsia”, “Red”,
“Yellow”, “White”, “LtGray”, “DkGray”.

UYGULAMA SONUCU :

Stok Hareket Fişi içerisinden alınan Stok Hareket Fiş Dökümünde barkod görüntülenir.

Comments are closed.