ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18 YENİLİKLER

Asağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmis olan 167
adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili gelistirme çalısmaları aynı
hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18’e
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BANKA
BANKA FİSİNDE KREDİ KARTI TAHSİLATI
Banka fisi detay menüsüne kredi kartından tahsilat islemi eklenerek, ilgili pos hesabına göre cariden
tahsilat yapılabilmesi sağlandı. Bu menü aracılığı ile kredi kartından tahsil edilen toplam rakam ve vade
bilgileri yazıldığı takdirde program bu bilgilere göre banka fisinde tek çekim ya da taksit hareketlerini
olusturuyor.
VİRMAN İSLEMLERİNDE KARSI BANKA KODU
Virman islemleri için kullanılmak üzere fis kalem satırına karsı banka hesap kodu/adı sahaları ilave edildi.
Bu sayede birden fazla virman hareketi tek bir banka fisinde yapılabiliyor.
KREDİ KARTLARI (POS) HESABINDAN TOPLU VİRMAN HESAPLAMA İSLEMİ
Banka fisi detay menüsüne kredi kartları hesabından toplu virman islemi konularak, bütün pos
hesaplarının hesap kesim tarihine göre hesaplatılarak fise aktarılması sağlandı. Böylelikle her pos hesabı
için ayrı virman fisi olusturmaya gerek kalmadı.
BORÇ – DEKONT MASRAF TUTARI SAHASI
Banka Modülü, Raporlar, Hareket Raporları, Ekstre Raporlarına Borç – Dekont Masraf Tutarı (yani masraf
düsülmüs net tutar) sahası ilave edildi.
BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL’DEN TRANSFERİ
Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fislerine transfer
edilebilmesi için asağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri
ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden Servis / Dosyadan Toplu Değer
Okuma / Dizayn Dosya Adları bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.
Dizayn Dosya Adı Dizayn Açıklama
BAN_AKBANK.fbt Akbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ALTERNATIFBANK.fbt Alternatifbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ANADOLUBANK.fbt Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ASYABANK.fbt Asya Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_DENIZBANK.fbt Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FINANSBANK.fbt Finans Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FORTISBANK.fbt Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_GARANTIBANK.fbt Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HALKBANK.fbt Halk Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HSBC.fbt HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_INGBANK.fbt ING Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ISBANK.fbt İs Bankası Hesap Özet Dosyası
2/22
BAN_SEKERBANK.fbt SekerBank Hesap Özet Dosyası
BAN_TEB.fbt Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_TEKFENBANK.fbt Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
BAN_VAKIFBANK.fbt Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ZIRAATBANK.fbt Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası
IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI
01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya baslanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap
kartlarına ve fis satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müsteri ve
firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabiliyor.
BANKA KREDİ KART VİRMAN İSLEMLERİNDE İPTAL İSLEMİ
Banka virman fisleri üzerinde Kredi Kartları (POS) Hesabından Virman İslemi yapılırken ilgili POS
hesabına ait alacak hareketi toplamlarının borç toplamlarından düsülerek hesaplama yapılması sağlandı.
Ayrıca ekrana yeni eklenen İptal Hareketleri İsleme Katma parametresi sayesinde POS hesabına ait
Ödendi sahası “3-İptal” olan hareketlerin hesaplamalara dahil edilip edilmemesi sağlandı.
BANKA FİS KALEMLERİNDE VİRMAN HESAP BİLGİLERİ
Banka fis kalemlerine Havale/EFT Yapan/Yapılan hesaba ait virman bilgisi kolonları (39-48) eklendi.
BANKA FİS KALEMLERİNDE İSLEM TARİHİ
Banka fis kalemlerine islem tarihi kolonu eklenerek toplu fis girisi imkanı sağlandı.
BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİSİNE AKTARILMASI
Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fislerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değisiklik
ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka
Dosyasından Fise Transfer Tanımı ekranında yapılan çesitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn
dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fisleri üzerinde Banka Dosyasından Fise Transfer islemi
sağlandı.
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fis ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için
“_grf” ibaresi eklenmis yeni dosya adları ile dizaynlar olusturuldu.
BARKOD ETİKETİ
SERBEST AÇIKLAMA YAZDIRMA
Stok etiketi yazdırma ekranında son sayfada bulunan etiket bilgileri tablosunda BASLIK sahası doluyken
TABLO ADI VE SAHA KODU sahaları bos bırakılırsa AÇIKLAMA sahasında bulunan değer aynen etiket
yazma programına gönderilir. Böylelikle kullanıcı kendi istediği bir metni etikete yazdırabilir.
BORDRO
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA SİGORTA KOLUNA GÖRE TOPLAM ALINABİLMESİ
Özel tanımlı rapor tanım kısmında Bölüm Ara Toplamına 0-Toplam yok, 1-Departman toplamı, 2-Prim
Grubu Toplamı seçenekleri eklendi. Bu seçeneğe göre bölüm toplamının departman toplamı veya prim
grubu toplamı seklinde dökülmesi sağlandı.
3/22
ÖZEL TANIMLI RAPORDA 23 KODLU SAHADA EK KARAKTER
Puantaj kartındaki saat sahalarının özel tanımlı rapor dökümünde tutar gibi yazılması sağlandı. (23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 no’lu gün sahaları)
YILLIK İZİNDE KANUN NO
Bordo parametreleri istihdam kısmına Yıllık izinde kanun no seçeneği eklendi. 0-Tesviksiz(00000/05510),
1-%100 tesvikli 05615, 2-%80 Tesvikli 85615. Seçeneğine göre yıllık izin kanun nolarının bildirgeye
gelmesi sağlandı.
HAFTA ÇALISMA GÜNLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ
Sistem modülü Ortak tanımlar menüsüne Hafta çalısma günleri tanımları eklendi. Hafta çalısma
günlerinde hangi günün hangi mesai tipine karsılık geldiği belirtiliyor. Buna bağlı olarak Bordro/Puantaj
kartında personele ait hafta çalısma günü tanımı seçilerek, puantaj detayı kısmından otomatik doldur ile
günlerin mesai tiplerinin gelmesi sağlandı. Günlük puantaj raporunda puantaj detayına yazıldığı gibi rapor
alınması sağlandı.
Not: Sistem modülü yeni dosya açma kısmından Hafta çalısma günleri(HAFTACALGUN) tablosunun
olusturulması gerekiyor.
AYLIK BİLDİRGEDE ÇOCUK VE YEMEK PARASI
Çocuk parası ve yemek parasının sigorta priminden muaf edilen tutarı asan tutarın, aylık prim ve hizmet
belgesinde “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” sütununda çıkması sağlandı.
EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİSİKLİKLERİN PROGRAMA YANSITILMASI
Eksik gün nedenlerinde yapılan değisikliklerin programa yansıtılması sağlandı. Buna iliskin düzenlemeler
Etasql.def dosyasına ilave edildi.
E-BİLDİRGE BÖLÜMÜNDEKİ TXT DOSYA HAZIRLAMA İSLEMİNİN GÜNCELLENMESİ
Bordro SGK raporları altında bulunan e-bildirge hazırlanması isleminde F3 ile olusturulan TXT dosyasına
Eksik Gün Sayısı, Prim Tutarı, Eksik Gün Nedeni sahaları eklendi. Bu TXT dosyası SGK’nın sitesinden
indirilen ve e-bildirge hazırlamak için kullanılan Excel dosyasına hazır veri üretmek için kullanılıyor.
PERSONEL SİCİL KARTI KOPYALANMASI
Bordro yeni sicil kartına girilip F6 eski sicil kartı kopyalandığında yeni kart kayıt edilirse bir mesajla
kullanıcının eski karta ait puantaj, ssk matrahı, aile bilgileri vb. bilgilerin yeni karta da kopyalayabileceği
uyarısıyla isteğe bağlı olarak yapılması sağlandı.
AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VE EBİLDİRGE RAPORUNDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI
Aylık prim bildirgesi ve e-bildirge raporunda eksik gün hesaplanırken eksik gün bildirimi raporunda olduğu
gibi öncelikle puantaj detayının dikkate alınması sağlandı.
E-BİLDİRGEDE 31 GÜN ÇEKEN AYLARDA EKSİK GÜN SAYISI HESAPLANMASI
E-bildirge ve Aylık Prim Hizmet Belgesi dökümü ekranına aydaki gün sayısı eklendi. Buraya yazılan gün
sayısına göre eksik gün bulunuyor. Eğer eksik gün nedeni varsa buraya yazılan rakam üzerinden yoksa
30 gün üzerinden hesaplama yapılıyor.
4/22
BORDRO GELİR VERGİ DİLİMLERİNDE DEĞİSİKLİK
Sistem modülü gelir vergi dilimleri tanımlarına “Dönemi 0-Bütün yıl 1-Yılın 1. Dönemi 2-Yılın 2.Dönemi
“seçeneği eklenerek dönemlere göre oranların girilebilmesi sağlandı. Bordro Genel Parametrelerine “2010
Gelir vergisi tarifesini dönemsel kullan” seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek isaretlenirse ilk 6 ay için 1.
Dönem, 2. 6 ay için 2. Dönem değerleri dikkate alınacak.
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÖKÜMÜ VE XML DEĞİSİKLİĞİ
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dökümü ve XML’i değisti. Yapılan değisiklik ile Ücret ve prim, ikramiye
ödemeleri ayrı ayrı sütunlarda gösterilecek. Ayrıca ay içindeki eksik gün sayısını gösteren sütun eklendi.
SAHA BOYLARINDA GÜNCELLEME
Bordro modülünde Raporlar, Bordro Raporları, İcmal Rraporu saha boylarında SSK ibaresi bulunan yerler
SGK olarak değisitirildi.
EKSİK GÜN SAYISININ PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI
Eksik gün raporunda eksik gün sayısının eğer personelle ilgili detay bilgi girilmisse puantaj detayından
hesaplanması sağlandı.
YEMEK FİS GÜNÜ HESAPLAMASINDA YENİ YÖNTEM
Bordro modülü/Puantaj/Toplu Yemek Günü Kaydetme ekranında bulunan “Yemek Günü Hesaplama
Sekli” seçeneklerine 3-Çalısma Günü maddesi eklendi. Bu seçenek isaretlenirse program ekranın sağ-alt
tarafında bulunan çalısma gün tablosunda bulunan mesai türlerinden isaretli olan maddeleri devreye
alarak her personel için yemek fis gününü hesaplar ve karta yazar. Böylece her personel sadece çalıstığı
gün kadar yemek parası almaya hak kazanır. Bu sayede her personel için yemek fis gün sayısını personel
sicil kartlarına tek tek islemek gerekmez.
5921 SAYILI KANUNDA İSE GİRİS TARİHLERİ
5921 sayılı kanunda ise giris tarihleri 18/08/2009-31/12/2010 olarak tekrar düzenlendi.
E-BİLDİRGE VE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İSLEMLERİNDE HIZLANDIRMA
Aylık devir isleminde ve belirtilen raporlarda hızlandırma islemi yapıldı. Böylece personel sayısı yüksek
olan kullanıcılarımızın daha hızlı islem yapabilmesi sağlandı.
ÖZEL TANIMLI İCMALDE GÜN SAHASI KODLARI
Özel tanımlı icmal sahalarına gün tutarı sahaları kodları eklenerek 192-203 arası gün sahalarının da tutar
olarak kodları olması sağlandı. Eklenen sahalar :
480 Normal gün tutar 481 Normal saat tutar
482 Hafta Sonu gün tutar 483 Hafta Sonu saat tutar
484 Genel Tatil gün tutar 485 Genel Tatil saat tutar
486 İzinli gün tutar 487 İzinli saat tutar
488 Yıl.İzinli gün tutar 489 Yıl.İzinli saat tutar
490 Hafta T.M. gün tutar 491 Hafta T.M. saat tutar
492 Resmi Tatil gün tutar 493 Resmi Tatil saat tutar
494 Dini bayram gün tutar 495 Dini bayram saat tutar
496 Diğer gün tutar 497 Diğer saat tutar
498 N. Fazla mesai gün tutar 499 N. Fazla mesai saat tutar
ÇOKLU PUANTAJ HESAPLAMADA PUANTAJ DETAYI SAYFASI
Çoklu puantaja Puantaj Detayı sayfası eklendi. Puantaj Detayları tasınsın mı seçeneği isaretlenirse
puantaj detaylarının verilen aralıktaki personele kaydedilmesi sağlandı.
5/22
YENİ İSTEN AYRILIS BİLDİRİMİ EDT DÖKÜM DİZAYNI
Yeni isten ayrılıs (SGK) dizaynında bulunan ve daha önce programda tanımlı olmayan veya dizaynda
farklı sekilde tanımlanan sahalar düzenlendi. Dizayn ekranına ve dizayna son iki aya ait ise giris tarihleri
ve dizaynda dökülmesi gereken diğer sahalar eklendi.
Yeni eklenen sahalar 556 ise giris tarihi son ay, 557 ise giris tarihi önceki ay, 558 506-G.20.M, 559 ücret
yüzde usulü.Yeni eklenen dizayn adı bor_sgkisaybil2.edt.
PUANTAJ DETAYI EKRANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME
Günlük asgari ücret uygulaması varsa puantaj mesai tanımlarına tasınırken 31 gün çeken aylarda mesai
tanımlarına tam çalısılan günün yazılması sağlandı.
PUANTAJ DETAYINDA ÇALISILMAYAN GÜN SEÇENEĞİ
Bordro puantaj detayı tip seçeneklerine 17- Çalısmıyor seçeneği eklendi. Bordro puantaj cetveli
dökümünde 17-Çalısmıyor isaretli ise günün bos bırakılması, 4-Ücretsiz izin isaretli ise izinli (“İz”)
dökülmesi sağlandı.
BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE YENİ SAHALAR
Bordro modülündeki ihbar tazminatı ve bankalarla ilgili sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapor
seçeneklerine eklendi.
Yeni eklenen özel tanımlı rapor sahaları:
[452] İ.T.Eklenti adı 1
[453] İ.T. Eklenti 1 yıllık tutarı
[454] İ.T.Eklenti adı 2
[455] İ.T. Eklenti 2 yıllık tutarı
[456] İ.T.Eklenti adı 3
[457] İ.T. Eklenti 3 yıllık tutarı
[458] İ.T.Eklenti adı 4
[459] İ.T. Eklenti 4 yıllık tutarı
[460] İ.T.Eklenti adı 5
[461] İ.T. Eklenti 5 yıllık tutarı
[462] Banka Kodu
[463] Sube Kodu
[464] Hesap No
[465] IBAN No
Yeni eklenen kullanıcı tanımlı icmal sahaları:
466 İ.T. Eklenti Adı 1 467 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 1
468 İ.T. Eklenti Adı 2 469 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 2
470 İ.T. Eklenti Adı 3 471 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 3
472 İ.T. Eklenti Adı 4 473 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 4
474 İ.T. Eklenti Adı 5 475 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 5
476 Banka Kodu 477 Sube Kodu
478 Hesap No 479 IBAN No
BORDRO AYLIK BİLDİRGE VE E-BİLDİRGE 5921 SAYILI KANUNDA DEĞİSİKLİK
E-Bildirge ve Aylık bildirgede 5921 sayılı kanuna tabi personelde kanun numarası ay içinde değisiği
zaman yeni kanun noya göre döküm alınması sağlandı.
BORDRO PERSONEL KARTINDA BANKA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ SAHALAR
Bordro Personel kartına Banka Kodu, Sube Kodu, Hesap No ve IBAN sahaları eklendi.
6/22
SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ
Özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmalde tipi tamsayı olan sahaların formül içerisinde kullanılabilmesi
sağlandı.
PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU
Personel sicil kartına eklenen “Personel Net Ödenen Muhasebe Kodu” ile personelin Muhasebe’ de maas
takibi yapılabilecek. Bordro parametrelerine “Detaylı Muhasebe Kaydı(Personel Net ödenen Kodunu
karttan al) seçeneği eklendi. Bu parametre isaretlenirse her bir personelin Net ödenen muhasebe kodu
karttan alınacak ve her bir personelin net ücreti ayrı ayrı muhasebe fisine kaydedilecek. Bordro
parametrelerine “Personel Nakit ödeme Karsı kapama fisi olusturulacak mı” seçeneği eklendi. Bu
parametre isaretlenirse entegrasyon sırasında net ödenen tutarlar yeni bir fiste kapatılabilecek.
Parametreye eklenen “Karsı nakit kapama muhasebe kodu” ile kapanan ödeme toplamın hangi hesaba
gideceği belirtilecek.
BORDRO PUANTAJ DETAYINDA EK “OTOMATİK DOLDUR” TUSU
Puantaj detayına “otomatik doldur” tusu eklendi. Bu tusa basılırsa otomatik olarak haftasonlarını da
dikkate alarak hesaplanan mesai tip ve saatleri puantaj detayı gridine eklendi.
BÜTÇE
MASRAF MERKEZİ TANIMI VE RAPORU
Bütçe modülünde Masraf merkezi tanımı yapma ve rapor alabilme imkanı sağlandı. Hesaplara göre Bütçe
Dağılımı ve Aylara göre Bütçe Dağılımı raporları kolayca alınabiliyor.
CARİ
DETAYLI CARİ BAKİYE LİSTESİ RAPORU
Alıcı/satıcıların cari kodu, ünvanı, borç ve alacak tutarları ve bakiye tutarı, irsaliye borç ve alacak tutarları
ve irsaliye bakiye tutarı, siparis borç ve alacak tutarı ve siparis bakiye tutarı ve toplam bakiye bilgilerini
alabilecekleri raporlar programlarımıza eklendi. Bu sayede faturalasmamıs irsaliye ve siparis bilgileri dahil
bakiye listesi alınabilmekte.
GENEL HAREKET LİSTESİNDE EN AZ/EN ÇOK BAKİYE
Cari bakiye listesinde yer alan En Az Bakiye / En Çok Bakiye sahaları genel hareket raporuna eklendi.
EKSTRE VE STOKLU EKSTRE RAPORLARINDA CARİ KODU VE ÜNVANI
Cari modülü Ekstre ve Stoklu Ekstre Raporlarında, Cari Kodu ve Ünvanı sahaları hareketlerin listelendiği
kalem satırlarına eklendi.
CARİ EKSTRE RAPORUNA SIRALAMA SAHASININ EKLENMESİ
İstenirse vadeye göre sıralayarak döküm alınabilmesi amacıyla cari ekstre raporuna sıralama sahası
eklendi.
ETİKET YAZDIRMADA HAREKETLERE GÖRE SEÇİM
Etiket yazdırma islemine Hareket Kontrol Parametreleri baslığı altında bir grup seçenek eklendi. Bu
seçenekler yardımı ile etiket basılmak istenen kartlar yapılan hareketlere bağlı olarak belirlenebiliyor.
7/22
STOKLU EKSTREDE FATURA TOPLAM BİLGİLERİNDE GENEL İNDİRİM ALANI
Cari Raporlar, Hareket Raporları, Stoklu Ekstre Raporundaki listeleme aralıkları ekranındaki Fatura
Toplam Bilgileri kısmına Genel İndirim alanı ilave edilerek KDV, Genel Toplam, vs. seçenekleri gibi Genel
İndirim bilgilerinin de raporda çıkması sağlandı.
CARİ EKSTRE RAPORUNUNUN İNGİLİZCE ALINMASI
Cari ekstre raporunun ingilizce alınabilmesi sağlandı. Rapor üzerinde Ctrl+Q yapıldıktan sonra İngilizce
Rapor parametresi isaretlenerek raporun ingilizce çıkması sağlanabilir.
KAPANMAMIS HAREKETLERİN YASLANDIRMA LİSTESİ RAPORU SATIR SAYISINDA ARTIS
Cari modülü / Raporlar / Ödeme / Yaslandırma Raporları / Kapanmamıs Hareketlerin Yaslandırma Listesi
raporundaki “Yaslandırma Dönemi” gridi satır sayısı 10’a çıkarıldı.
ADRES BİLGİLERİ SATIR SAYISINDA ARTIS (ETA:SQL 1.18)
Adres bilgileri satır sayısı 2000’e çıkartıldı.
CARİ HAREKET SATIR SAYISINDA ARTIS
Cari fis girisinde azami satır sayısı 1000’e çıkarıldı.
CARİ HAREKETLERİNE AİT KISMİ TAHSİLAT VEYA ÖDEME TAKİBİ YAPILABİLMESİ
Cari hareket fisi üzerinde F8-Detay menüsüne ait Ödeme Planından Tahsilat Seçimi ekranından tahsilatı/
ödemesi yapılacak hareket seçildikten sonra kayıt islemi yapıldığında ilgili harekete ait ödenen ve kalan
sahalarının düzenlenerek açık kalan tutarın takip edilebilmesi sağlandı.
BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL’DEN TRANSFERİ
Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fislerine transfer
edilebilmesi için asağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri
ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden Servis / Dosyadan Toplu Değer
Okuma / Dizayn Dosya Adları bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.
Dizayn Dosya Adı Dizayn Açıklama
BAN_AKBANK.fbt Akbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ALTERNATIFBANK.fbt Alternatifbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ANADOLUBANK.fbt Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ASYABANK.fbt Asya Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_DENIZBANK.fbt Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FINANSBANK.fbt Finans Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FORTISBANK.fbt Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_GARANTIBANK.fbt Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HALKBANK.fbt Halk Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HSBC.fbt HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_INGBANK.fbt ING Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ISBANK.fbt İs Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_SEKERBANK.fbt SekerBank Hesap Özet Dosyası
BAN_TEB.fbt Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_TEKFENBANK.fbt Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
BAN_VAKIFBANK.fbt Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ZIRAATBANK.fbt Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası
8/22
IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI
01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya baslanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap
kartlarına ve fis satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müsteri ve
firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabiliyor.
MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNINA AYLIK BA/BS TUTAR KODLARININ EKLENMESİ
Cari mutabakat mektubu dizaynına aylık BA/BS tutarlarını döktürecek kodlar eklendi. Dizayn dosyalarında
kullanılacak kodlar asağıda verilmistir:
Baslık Tutar Adet
Yıllık Alıs 310 311
Yıllık Satıs 312 313
Aylık Alıs 314 315
Aylık Satıs 316 317
BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİSİNE AKTARILMASI
Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fislerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değisiklik
ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka
Dosyasından Fise Transfer Tanımı ekranında yapılan çesitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn
dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fisleri üzerinde Banka Dosyasından Fise Transfer islemi
sağlandı.
SAHA BOYLARINDA NET FİYAT SAHASI
Cari Raporlar/Hareket Raporları/Stoklu Ekstre Raporundaki F3-Saha Boyları’na “Net Fiyat” sahası eklendi.
ÇALISMAMIS CARİ KARTLARIN TOPLU SİLİNMESİ
Çalısmamıs cari kartların programın içerisinden toplu olarak silinmesi sağlandı.
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fis ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için
“_grf” ibaresi eklenmis yeni dosya adları ile dizaynlar olusturuldu.
CARİ II
ÖDEME ESLEME LİSTELERİNDE CARİ KODU VE ÜNVANI
Cari II / Ödeme Esleme Listeleri / Açık Hareketler Listesinde, Cari Kodu ve Ünvanı sahaları hareketlerin
listelendiği kalem satırlarına eklendi.
YENİ GRUP RAPORLARI
Cari II modülünde bulunan grup raporlarına Cari Gruplanmıs Genel Hareket Raporu ve Cari
Gruplanmıs Ciro Listesi olmak üzere iki adet yeni rapor eklendi. Daha önceden cari modülünde cari kart
bazında alınabilen bu raporlar artık cari kartına yazılan grup koduna bağlı olarak da alınabiliyor.
KAPANMAMIS HAREKETLERİN YASLANDIRMA LİSTESİNİN DÖVİZLİ ALINABİLMESİ
Cari II modülü / Dövizli Raporlar / Tek Dövizli Raporlar / Ödeme/Yaslandırma Raporları menüsüne
“Kapanmamıs Hareketlerin Yaslandırma Listesi“ eklenerek Cari modülündeki “Kapanmamıs Hareketlerin
Yaslandırma Listesi“ raporunun dövizli alınabilmesi sağlandı.
9/22
ÖDEME ESLEME HAREKET DÖKÜMÜ RAPORUNDA SEÇİM İMKANI
Ödeme Esleme Hareket dökümü raporunda eslemesi yapılmamıs olan kartlar ve hareketlerin gelmemesi
sağlandı. Bunun için rapor kriterlerine “Ödeme Esleme Bilgileri” groupbox’ ı içerisine “Ödeme Esleme
Hareketi Olmayan Kartlar” ve “Ödeme Eslemesi Yapılmamıs (Açık) Hareketler” flagları eklenerek ödeme
esleme hareketi hiç olmayan kartların veya ödeme eslemesi yapılmamıs hareketlerin döküme çıkmaması
sağlandı.
ÖDEME ESLEME LİSTELERİNDE SEÇİM İMKANI
Açık Hareketler Listesi raporunda açık ödeme eslemesi olmayan cari kartların gelmemesi sağlandı. Bunun
için rapor kriterlerine “Ödeme Esleme Bilgileri” groupbox’ ı içerisinde “Açık Hareketi Olmayan
Kartlar”seçeneği eklenerek, seçenek isaretli değil ise açık hareketi olmayan kartların döküme çıkmaması
sağlandı.
ÇEK / SENET
ÇEK / SENET FİSİNDE KAPAMA
Çek/Senet fisinde diğer/kapama fis tiplerine kart tipi 5-Pozisyon islemi eklendi. Böylelikle çek/senet
kartlarına birden fazla kapama bordrosu ile çesitli pozisyon değisikliği yapılabilmesi sağlandı. İslem
yapılan pozisyonun kapama takibi risk veya kara liste olarak belirtilmis ise, ilgili çek/senet kartı için tekrar
kapama islemi yapılamaması sağlandı.
DÖVİZLİ ÇEK/SENETLERDE TUTAR DEĞİSİKLİĞİNE İZİN VERME
Çek/Senet modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan kullanıcı parametrelerine Dövizli
Çek/Senetlerde Tutar Değisikliği İzin Ver parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenirse dövizli
çek/senetlerde eski Çek/Senet kartına girildiği zaman değisikliğe kapalı olan Tutar Bilgileri grubundaki
sahalar değisikliğe açık hale gelmektedir.
FİS DÖKÜMÜNDE YENİ SAHALAR
Müsteri ve firma çek giris çıkıs fis dökümüne ortalama gün, faiz oranı, vade farkı ve itibari değer sahaları
eklendi. Etadizayn.efi dosyasına eklenen 5550 kodlu grup bu ise ayrıldı.
IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI
01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya baslanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap
kartlarına ve fis satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müsteri ve
firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabiliyor.
DEMİRBAS
AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ
Demirbas kart giris ekranında Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı “Amortisman Oranları Listesi”nden seçim
yapılabilmesi sağlandı.
10/22
FATURA
MATEMATİKSEL İSLEM YAPILMIS SÜTUNLARIN DİP TOPLAMLARININ ALINMASI
21 ile matematiksel islem yapılan veya formül sahasında link kullanılan satırlarda ilgili isleme ait toplam
alınabilmesi için “#1=”, “#2=” gibi değisken kullanımı sağlandı. Formül sahasında belirtilen islemin basında
“#” (diyez) isareti ile birlikte değisken numarası kullanılarak “=” (esittir) isareti koyulduğunda esittir
isaretinin sağ tarafındaki matematiksel islem veya link sahasındaki belirtilen değerin toplamı, esittir
isaretinin sol tarafındaki değiskene alınır. Daha sonra önceden de olduğu gibi ilgili değiskenin değeri “20-
Nakli Yekün alınmıs sahaların Basımı” islem kodu ile yazdırılabilir.
Örnek: Matematiksel islemin değiskene atanması
İslem Formül
21 #3=[3700:0:18]*[3700:0:84]
Örnek: Atanan değiskenin yazdırılması
İslem Formül
20 #3
FATHAR TABLOSUNDA İRSALİYE NUMARASI
İrsaliye tekli, toplu faturalama ve irsaliye fisi içerisinden faturalama islemlerinde irsaliyeye ait evrak no,
tarih, refno ve sırano değerlerinin, olusan faturanın her bir satırına yazılabilmesi sağlandı.
Dizaynda Kullanılacak Kodlar:
İrsaliye no (Evrakno) için 3700:0:85
İrsaliye Tarihi için 3700:0:89
İrsaliye Referans no için 3700:0:93
İrsaliye Sıra no için 3700:0:94
DÖVİZ BAZINDA FATURA KARLILIK RAPORU
Fatura karlılık raporlarına döviz sahaları eklenerek döviz bazında fatura karlılık raporu alınması sağlandı.
ÇAPRAZ FATURA AKTARMA
Fatura modülü Servis/Dosya İslemleri kısmına “Çapraz Fatura Aktarma” baslığı altında yeni bir bölüm
eklendi. Bu bölüm yardımı ile bir sirkete girilmis olan faturalar diğer sirkete farklı bir fatura tipinde toplu
olarak transfer edilebiliyor.
FATURA LİSTESİ RAPORUNDA İNDİRİM SAHALARI
Fatura modülü, Raporlar, Fatura Listeleri, Fatura Listesi Raporuna 10’ar adet genel indirim oranı ve genel
indirim tutarı sahası eklendi.
FATURA GİRİSİNDE PRATİK MİKTARLI BARKOD GİRİSİ
Fatura modülündeki CTRL+B ile açılan miktarlı barkod girisi ekranına “Ekrandaki Miktar Değerini Kullan”
parametresi eklenerek girisini daha seri olması sağlandı.
FATURA KARLILIK RAPORUNDA YENİLİK
Fatura Karlılık raporlarında Satıstan İade ve Yurtdısı Satıstan İade Faturalarının kar değerlerinin eksi
olarak islem görmesi sağlandı.
11/22
FATURAYA CARİ FİYAT LİSTELERİNDEKİ İNDİRİMLERİN TASINMASINDA YENİ YÖNTEM
Sirket bilgilerindeki Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler bölümüne indirim oranlarının faturaya
tasınmasına iliskin yeni parametreler eklendi. Bu sayede cari bazlı fiyat listesinden faturaya indirim
oranları tasınırken, parametrelerdeki seçeneklere göre programın iskontoları değistirmesi ya da olduğu
gibi bırakması sağlandı.
İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)
Fis basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-
15261-15262 ve 15265 no’lu yeni islem kodları olusturuldu ve EtaSQLForm.exe’ye “R/B Gruplama No”
sahası eklendi.
DÖVİZLİ FATURA KESİLDİĞİNDE CARİDE OLUSAN FİSTE DETAYLI KAYIT
Fatura modülünden ödeme planlı ve dövizli olarak fatura kesildiğinde ödeme planı ekranında döviz
isaretlenerek ödeme planı kayıt edilirse cariye olusturduğu fiste detaylı kayıt yapılması sağlandı.
FİS EKRANLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fis ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi
dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fise tasınması sağlandı.
GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Fatura, İrsaliye ve Siparis modüllerinde genel indirim ve masraf tutar sahasına değer girildikten sonra oran
sahasında * tusuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.
GENEL
ENTEGRE MUHASEBE FİSİ OLUSTURMA İLE İLGİLİ MUHTELİF KOLAYLIKLAR
- Entegre kayıtlardaki muhasebe fisi ön izleme formuna bir buton eklenerek (F6-Satırları Birlestir)
aynı hesap koduna ve aynı borç/alacak türüne sahip olan satırların bu tusa basılarak birlestirilmesi
sağlandı
- Satır Birlestirme islemi sırasında hesap kodu ve borç/alacak dısındaki sahaların isleme katılıp
katılmayacağı “SİRKET BİLGİLERİ” modülünde bulunan “Muhasebe Genel Parametreler”
kısmındaki “Satır Birlestirme Parametreleri” baslığı altında bulunan parametreler isaretlenerek
belirlenebilir.
- Muhasebe fisi ön izleme formu gelen tüm modüllerde satır birlestirme islemi yapılabilir. Bu modüller:
Cari, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Üretim, Bordro, Veri Aktarma, Siparis, Demirbas, Transfer, Kasa
ve Banka’dır.
- Muhasebe fisi ön izleme formu kullanmayan kullanıcılar için “SİRKET BİLGİLERİ” modülü Cari,
Kasa ve Banka Genel Parametreler/Entegrasyon Parametreleri grubuna “Muhasebe Fisi Satır
Birlestirme” parametresi eklendi, Bu parametreye 1 veya 2 verilirse doğrudan veya kullanıcı onaylı
olarak satır birlestirme islemi ön izleme formu öncesinde yapılır. Bu islem Ön izleme formunun gelip
gelmemesine bağlı değildir.
- Fatura ve Fatura kaydı yapan tüm modüllerde satır birlestirme islemi kontrolü Fatura Genel
Parametreler kısmında bulunan “Hesapları Birlestir” parametresi kullanılarak sağlanmaktadır. Bu
nedenle bu tür modüllerde “Muhasebe Fisi Satır Birlestirme” parametresi bulunmaz, fakat ön izle
formunda F6 butonu kullanılarak satır birlestirme islemi yapılabilir.
RENK VE MESAJ KUTUSU TANIMLARININ HAZIR SETLERDEN SEÇİLEBİLMESİ
Program renk tanımlarının ve mesaj kutusu tanımlarının daha önceden hazırlanmıs olan setler arasından
seçilebilmesi sağlandı. Bu islem herhangi bir modülde iken Yardımcı İslemler/Renk Tanımları
bölümündeki Renk Tanım Seçimi ve Mesaj Kutusu Tanım Seçimi bölümünden yapılabiliyor.
12/22
İSYERİ BİLGİLERİNİN PRATİK GİRİLMESİ
Sirket modülü isyeri kartı kısmından Bordro servis kısmında bulunan “Prim Belgesi Parametreleri” formuna
ulasım sağlandı, böylelikle isyeri kartı üzerinde çalısılırken bu isyerine ait prim ve hizmet belgesi
parametrelerine de ulasılmaktadır.(F8-Detay menüsünden veya F9 kısayol tusu ile) Ayrıca
beyannamelerde kullanılan “Vergi Dairesi Kodu” ve “T.C.Kimlik No” bilgilerinin Sirket kullanıcı bilgileri
Dizayn sayfasında bulunamaması durumunda programa giriste seçilen isyeri kartındaki ilgili sahalardan
alınması sağlandı. İsyeri Kart ve Prim Belgesi Parametreleri formlarında bulunan ve doldurulması gerekli
olan sahaların baslıklarının kırmızı renkte basılması sağlandı.
FIS EKRANLARINA TRANSFER BILGILERI EKLENMESI
Subeler arası fis transferlerinin takibi amacıyla Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Çek/Senet, İrsaliye, Siparis,
Kasa ve Banka modüllerinin fis ekranlarına Transfer Tarihi, Transfer Ref. No ve Transfer Edildi mi?
sahaları eklendi.
DÖVİZ KURLARININ BULUNMASI
Belirtilen tarihte döviz kuru bulunamadı ise 7 gün öncesine kadar geriye gidilerek kur değerinin bulunması
sağlandı. İnternet üzerinden kur güncelleme isleminde de aynı yöntemin çalısması sağlandı.
İRSALİYE
TOPLU FATURALAMADA HIZLI İSLEM
İrsaliye modülü toplu faturalama ekranına irsaliyelerden toplanan faturaların daha hızlı yazdırılabilmesi
amacı ile Yazdırma parametreleri eklendi. Bu parametrelerden faturaların ne sekilde yazdırılacağı
seçilebilir. Bu parametreler yardımı ile toplu faturalama isleminde yazıcı seçim ekranının bütün faturalar
için bir defa da geçilmesi de sağlanmıs oldu.
İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)
Fis basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-
15261-15262 ve 15265 no’lu yeni islem kodları olusturuldu ve EtaSQLForm.exe’ye “R/B Gruplama No”
sahası eklendi.
FİS EKRANLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fis ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi
dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fise tasınması sağlandı.
GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Fatura, İrsaliye ve Siparis modüllerinde genel indirim ve masraf tutar sahasına değer girildikten sonra oran
sahasında * tusuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.
İSLETME
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİSKİN BİLDİRİM
Serbest meslek kazancına tabii mükelleflerin (SMMM, doktor, avukat) Geçici Gelir Vergi Beyannemesi
ekinde vermesi gereken Serbest Meslek Kazancı Bildirimi, XML dosyasına eklendi. İsletme hesap özeti
kayıt edildiğinde xml dosyasına bu bilgiler geliyor.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.
13/22
KASA
KASA FİSİ GİRİSİNDE İSLEM TARİHİ SAHASI
Kasa modülünde kasa fis kalemlerine islem tarihi sahası eklendi. Böylelikle aynı fis içerisinde birden farklı
tarihe islem yapılabilecek.
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fis ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için
“_grf” ibaresi eklenmis yeni dosya adları ile dizaynlar olusturuldu.
MUHASEBE
YEVMİYE RAPORUNDA FİSLERİN SIRALANMASI
Muhasebe modülü Yevmiye Raporu Kısmına “Kalem Sıralama Sekli” parametresi eklenerek yevmiye
dökümü raporunda fisteki kalemlerin sıralanması sağlandı. Aynı islem “Saha Seçimli Yevmiye Defteri”
raporuna da uygulandı.
DÖVİZLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÖKÜMÜ
Muhasebe modülünden alınan bilanço ve gelir tablosu dökümünün dövizli olarak alınabilmesi sağlandı. Bu
raporlarda ekrana girilen döviz bilgilerine göre program TL rakamlarını dövize çeviriyor.
DİPNOT DÖKÜMÜNDE BAKİYESİZ SATIRLARIN ÇIKMAMASI
Bilanço ve gelir tablosu için hazırlanan dipnotları bilançodan ve gelir tablosundan döküm alırken sadece
tanımlanmıs satırların döküme çıkması için Bilanço ve Gelir Tablosu listeleme aralıklarına “Dipnotlarda
Veri Kontrolü” parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenirse veri içermeyen dipnot satırları döküme
alınmaz. Aksi takdirde tüm satırlar isleme alınır. Bu parametrenin çalısması için Muh_dnbiltab.dfb ve
Muh_dngeltab.dfb dosyalarında uygun değisiklikler yapılmalıdır.
FİS CAMBAZINDA KLAVYE KULLANIMI
Muhasebe fisi içerisinde fis cambazı açıldığında, “Karakter Değiskenleri” ve “Tutar Değiskenleri” sahaları
arasında mouse yardımı olmadan klavye ile geçis sağlandı. Ctrl+PgUp ve Ctrl+PgDn tusları ile karakter
değiskenler veya tutar değiskenler gridine geçis yapılabiliyor.
DEFTER DÖKÜMLERİNE GENİSLETİLMİS AÇIKLAMA PARAMETRESİ
Yevmiye, onaylı yevmiye, muavin defter ve defter-i kebir bölümlerine Genisletilmis Açıklama parametresi
eklendi. Bu parametre onaylanıp uygulanırsa dökümde açıklama bölümüne fisteki istenen alanlar ilave
edilebiliyor. Genisletilmis Açıklama bölümünde çıkması istenen alanlar, Sirket Bilgileri modülü
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Muhasebe Genel Parametrelerindeki Diğer
Parametreler sayfasından belirleniyor.
BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL’DEN TRANSFERİ
Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fislerine transfer
edilebilmesi için asağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri
ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden Servis / Dosyadan Toplu Değer
Okuma / Dizayn Dosya Adları bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.
Dizayn Dosya Adı Dizayn Açıklama
BAN_AKBANK.fbt Akbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ALTERNATIFBANK.fbt Alternatifbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ANADOLUBANK.fbt Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası
14/22
BAN_ASYABANK.fbt Asya Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_DENIZBANK.fbt Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FINANSBANK.fbt Finans Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FORTISBANK.fbt Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_GARANTIBANK.fbt Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HALKBANK.fbt Halk Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HSBC.fbt HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_INGBANK.fbt ING Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ISBANK.fbt İs Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_SEKERBANK.fbt SekerBank Hesap Özet Dosyası
BAN_TEB.fbt Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_TEKFENBANK.fbt Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
BAN_VAKIFBANK.fbt Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ZIRAATBANK.fbt Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası
HESAP PLANININ TOPLU HALDE GÖRÜLMESİ VE DEĞİSTİRİLMESİ
Muhasebe hesap planında bulunan bütün hesapların tek bir ekrandan girilebilmesi ve değistirilebilmesi
sağlandı.
BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİSİNE AKTARILMASI
Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fislerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değisiklik
ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka
Dosyasından Fise Transfer Tanımı ekranında yapılan çesitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn
dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fisleri üzerinde Banka Dosyasından Fise Transfer islemi
sağlandı.
FİS GİRİSİNDE OTOMATİK VE HIZLI KALEM AÇIKLAMASI SEÇİLMESİ
Fis girisinde, kullanıcının en çok kullandığı açıklamaların saklanması ve hızla kullanılması imkanı
sağlandı. Bunun için Muhasebe modülü servis kısmına açıklamaların girileceği birer form eklendi. Bu
formlardaki Açıklama sahalarına kullanıcı en çok kullandığı açlıklamaları kaydeder, fis girisi sırasında
açıklama kolonunda çıkan butona basarak bu açıklamaları listeler, gerekirse ekranda bulunan sahaya
istediği ibareyi yazarak açıklama listesini daraltır, sonra seçim yaparak bu ekranda bulunan açıklamayı
ekrana tasır. Listede olmayan yeni bir açıklamayı da ekrandan bulunan Ekle butonuna basarak listeye
ekleyebilir.
FİS GİRİSİ SIRASINDA AÇIKLAMA SAHASINDA VERİ OLMAMASI DURUMUNDA KULLANICININ
UYARILMASI
Muhasebe modülü servis/parametreler kısmında bulunan Fis parametreleri grubuna “Bos Açıklama
Kontrolü” parametresi eklendi, bu parametre yardımıyla fis girisi sırasında bos açıklamaya izin verilmez
veya kullanıcı uyarılarak izin verilir.
ESKİ FİSE GİRERKEN FİS KALEM BİLGİLERİNE GÖRE ARAMA
Muhasebe modülünde eski fise girerken ekrana gelen arama kıstaslarına “EVRAK NO”, “EVRAK TARİHİ”,
“TUTAR” ve “ÖZEL KOD” sahaları eklendi. Böylece arama kıstaslarına hareket verileri de eklenmis oldu.
15/22
FİS GİRİSİNDE HIZLI VE PRATİK HESAP KODU SEÇİLMESİ
Muhasebe fis girisinde hızlı ve pratik hesap kodu seçilerek fis girilmesine hız kazandırıldı. Hesap kodu
sahasında Alt+Enter ve F6-Hesap Listesi’ne basmaya gerek kalmadan hızlı ve otomatik hesap seçimi
yapılabilecek. Fis girisi sırasında Hesap Kodu sahasındayken ve bu saha bossa herhangi bir rakam veya
karakter tusuna basıldığında ekrana yeni bir form açılır. Bu form iki hesap kodu ve hesap ünvanı seklinde
iki ayrı kısımdan olusmaktadır. Kullanıcı eğer herhangi bir rakam (0-9 arası) tusuna bastıysa formun sol
tarafı (hesap kodu) çalısmaya baslar, kullanıcı rakam yazmaya devam ederek listeyi daraltarak hesap
kodu seçer. Hesap Planında olmayan bir hesap kodu yazılıp Enter tusuna basıldığında yeni hesap açma
formu ekrana gelir. Kullanıcı eğer rakam dısı bir karakter basarak forma girerse formun sağ tarafı (hesap
ünvanı) çalısmaya baslar, kullanıcı tuslara basmaya devam ederek listeyi daraltır, sonra istediği hesabı
seçer.
FİS GİRİSİ SIRASINDA AÇIKLAMA KOPYALAMA
Muhasebe modülünde fis girisi sırasında fiste açıklama kolonuna girilmis olan verilerden herhangi bir
tanesini seçebilmek amacıyla programda değisiklik yapıldı. Açıklama kolonunda **abc seklinde herhangi
bir ibare yazılırsa (abc: bos olabilir veya herhangi bir boyda karakter dizisi) program içinde abc geçen
açıklama verierini ekranda listeler, kullanıcı listeden seçim yapabilir veya listede olmayan yeni bir ibareyi
veri giris kutusuna yazarak enter tusuna basabilir. Bu durumda bu veri açıklama sahasına kopyalanır.
Açıklama kolonunda abc girilmeden sadece ** seklinde ibare yazılırsa fiste girilmis olan tüm açıklamalar
listelenir. *nnn seklinde sadece tek yılıdızdan sonra nnn seklinde nümerik bir bilgi girilirse(nnn:1 ile fisteki
satır sayısı arasında bir sayı) program belirtilen satırda yazılı olan açıklamayı doğrudan ekrana tasır.
MUHASEBE MODÜLÜNE ENTEGRE KAYIT YAPILIRKEN HAREKET TARİHİ AKTARIMI
Diğer modüllerden Muhasebe modülüne entegre bağlantı yapılırken muhasebe fis kalemlerine yeni
eklenen evrak tarihinin de tasınması sağlandı.
FİS KALEMLERİNDE EVRAK TARİHİ KOLONU
Muhasebe fis girisi sırasında fis kalem satırlarına Evrak Tarihi kolonu eklendi. Bu sahaya alınan/verilen
evrağın orijinal düzenlenme tarihi yazılır. Örneğin 18/10/2009 tarihli bir fatura 22/10/2009 tarihinde
kaydedilen bir fise isleniyorsa evrak tarihi sahasına 18/10/2009 yazılır. Servis modülü Muhasebe Genel
Parametreler kısmına eklenen “Geçersiz Evrak Tarihi” parametresi ve Muhasebe modülü Muhasebe Fis
Tip Tanımlamaları ekranında her fis tipi için ayrı ayrı tanımlanan “Geçmis İslem Gün” parametreleri
kullanılarak evrak tarihi sahasındaki bilginin fis tarihinden en fazla kaç gün öncesine girilebileceği
belirlenir. Muhtelif raporlarda bu bilgiyi kullanacak sekilde programda değisiklikler yapıldı.
MUHASEBE FİS GİRİSİNDE YAZDIRMA TUSLARI
Muhasebe fis girisi sırasında F5 tusuna basıldığında gelen muavin döküm formu altında bulunan tuslara
Yazdirma ile ilgili bir grup tus eklendi. Bu tus yardımıyla ekranda bulunan muavin döküm yazıcıdan
yazdırılabilmekte veya Excel tablosu seklinde dosyaya atılabilmektedir. Yazdırma islemi öncesinde Saha
Boyları seçeneği ile döküme çıkacak sahalar belirlenebilir. Bu sahalar ayrıca muavin döküm sırasında da
kullanılabilir. Böylelikle ekrana hangi sahaların çıkacağı ve bunların sıralaması belirlenebilir. Ayrıca bu
formun pozisyon ve konumunun kullanıcının bıraktığı sekilde çıkması sağlandı.
FİS BİRLESTİRMEDE AYNI EVRAK TARİHİ OLAN SATIRLARIN BİRLESTİRİLMESİ
Muhasebe fis birlestirmeye Farklı evrak tarihlerini birlestir seçeneği eklendi. Eğer hesapları birlestir
seçeneği isaretli ise bu seçenek isaretlendiği zaman farklı evrak tarihleri dikkate alınmadan hesaplar
birlestiriliyor ve birlesen satıra evrak tarihi olarak fisin tarihi yazılıyor, seçenek isaretli değilse farklı evrak
tarihleri olan satırlar, hesaplar aynı olsa bile birlestirilmiyor fakat aynı evrak tarihleri olan satırlar hesaplar
da aynı ise birlestiriliyor. Ayrıca fis birlestirme sırasında birlesen fis kalemlerinde evrak tarihi yoksa fisin
tarihinin evrak tarihine yazılması sağlandı.
BA/BS KODU HESAP PLANINDA YOKSA UYARMA
Muhasebe fisinde, BA/BS kod alanına yazılan kod hesap planında yoksa uyarı vermesi sağlandı.
16/22
MUHASEBE IV
KDV1 BEYANNAMESİ DÖKÜMÜNDE İSTİSNALARIN OTOMATİK GELMESİ
Muhasebe-IV modülünde KDV Beyannamesi 1 tanımları kısmında yer alan İstisna tanımları Kısmi
İstisnalar, Tam İstisnalar, Diğer İade Hakkı Doğuran İslemler ve Özel Matrah Sekline Tabi İstisnalar olmak
üzere 4 ayrı kısma ayrıldı. İlk 3 kısım programa yeni eklenen tanımlar olup beyannamede yer alan Tablo-
7, Tablo-8 ve Tablo-9 hesaplamalarında kullanılan hesapları içeriyor. En sonda yer alan kısımsa
beyannamede yer alan “[42] Özel Matrah Sekline Tabi İsl. Matraha Dahil Olmayan Bedel”
hesaplamasında kullanılacak hesapları içeriyor.
BA/BS FORMU DÖKÜMÜ EKRANLARINDA GENEL TOPLAM SAHASI
BA/BS formunda bildirilen Genel Toplam ile muhasebe mizandaki alıs/satıslardaki toplamın
karsılastırılabilmesi amacıyla BA/BS formu dökümü ekranlarına TOPLAM BEDEL sahası eklendi.
KDV ORANI “0” OLAN FATURALARIN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE DAHİL EDİLMESİ
KDV oranı “0” (sıfır) olan faturaların da İndirilecek KDV Listesi’ne dahil edilmesi sağlandı. Sıfır KDV’li
faturaların indirilecek KDV listesine dahil edilebilmesi için Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV
Listesi/İndirilecek KDV Listesi Tanımı bölümündeki İthalat Faturası Bilgileri baslığı altındaki tanımlar
yapılmalı ve faturalar yapılan bu tanımlamaya uygun girilmelidir. Örneğin bu baslıkta belirlenen özel kod
numarası neyse faturada o özel koda, parametrede belirlenen ibare girilmelidir. (ITHALKDV) Aynı
sekilde KDV’nin yazılacağı açıklama satırı ne olarak belirlendi ise faturada o açıklama bölümüne faturanın
KDV değeri girilir.
İNDİRİLECEK KDV RAPORU
Muhasebe IV modülüne yeni bir grup eklenerek İndirilecek KDV raporunun alınabilmesi sağlandı.
YILSONU İSLEMLERİNE 603 NOLU HESABIN DAHİL EDİLMESİ
Yılsonu islemlerindeki Brüt satısların tasfiyesi asamasında 603 hesaptan bilgi çekilerek bu hesabında
kapama islemlerine dahil edilmesi sağlandı.
MALİYET HESABI SAYISINDA ARTIS
Yılsonu islemleri /Sabit Tanımlar / 7/B için Sabit Tanımlar / Maliyet Hesapları kısmında hesapların
tanımlandığı bölüme girilebilecek hesap sayısı islem türü basına 1000 olacak sekilde arttırıldı.
BA/BS DEĞER OLUSTURMA HIZLANDIRILDI
Muhasebe-IV modülünde yapılan değisiklikle muhasebe fislerinden hareketle ve 2.yöntem kullanılarak
yapılan değer olusturma islemi hızlandırıldı
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.
BA/BS FORMLARINDA DEĞİSİKLİK
BA/BS formlarında Diğer Mal ve Hizmet sahasının kalkması üzerine bununla ilgili XML ve dizaynlarda
düzenleme yapıldı.
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME
Kurumlar Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.
17/22
BA/BS DETAY RAPORU
BA/BS formu ile bildirilen, Mal ve Hizmet Bedeli tutarlarını olusturan faturaları detaylı gösteren ve Müsteri
ve Satıcılar ile mutabakat sırasında kullanılabilecek yeni bir rapor Muhasebe IV Modülüne eklendi. Detay
rapor Beyannameler/Bildirimler/BS Mal ve Hizmet Satısları ve Beyannameler/ Bildirimler/BA Mal ve
Hizmet Alımları bölümleri altında yer alıyor.
CARİ KARTINDA BA/BS GRUP KODU
Muhasebe-IV Servis/Parametreler kısmında ilk sayfaya “Cari Özel Kart No’ya göre Gruplama/ Gruplama
Yap” parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenirse program en fazla 100 karta kadar olmak kaydıyla
birden fazla cari kartı Cari Kart Özel Kart No sahasında bulunan parametreye göre gruplar ve değerleri
toplayarak islem yapar. Tüm kısıtlamalar toplam değerler üzerinden hesaplanır.
AYLIK LİMİTİN ÜZERİNDEKİ CARİ KART BİLGİLERİNİN KULLANILMASI
Muhasebe-IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan Satıs/İslem Parametreleri
ekranlarında girilen ve 8000 TL’lik aylık limitin üzerinde bile olsalar “Diğer Mal ve Hizmetler” baslığı altına
toplanacak olan hesaplar/ek cari kartlar bilgilerinin girildiği sahalar, Faturalardan bilgi çekildiği zaman cari
kartları için uygulanacak sekilde programda düzenleme yapıldı.
BA/BS FORMLARININ EXCEL’E AKTARILMASI
Tekli ve Toplu BA/BS Formu ekranlarında ilgili bilginin Excel’e aktarılması imkanı sağlandı.
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
MÜKELLEF HESAP EKSTRESINDE DÖKÜM SONUNDA BORÇ VE ALACAK TOPLAMLARI
Mükellef Hesap Ekstresinde döküm sonunda borç ve alacak toplamlarının görülmesi sağlandı.
MBO HAREKET LISTESINDE İSLEM TÜRÜ
Hareket bölümünden alınan hareket listesine İslem Türü kriteri eklendi. Bu sayede örneğin sadece
Serbest Meslek Makbuzlarını dökebilmek mümkün olmaktadır.
RAPORLAR
FORM DİZAYNINDA SAHALARIN SEÇİLEBİLMESİ
Raporlar modülünde Özel Tanımlı Raporlarda, Form dizaynında düzen kutusunda Cari Kart, Özel Kod,
Depo, Parti, Cari/Stok Grup, Hizmet, Muhasebe Hesap Planı sahalarının seçilebilmesi sağlandı.
SİPARİS
SATIS AÇMA FİSİNDEKİ DETAY AÇIKLAMALARININ ÜRETİM EMİR AÇMA FİSİNE TASINMASI
Siparis modülünde satıs açma fisi ile girilen siparis fisindeki F8 detay açıklamalara girilen bilgilerin üretim
emir açma fisindeki F8 detay açıklamalarına otomatik olarak gelmesi sağlandı.
SİPARİS MODÜLÜNDE YENİ RAPORLAR
Siparis raporlarına Siparis Sevkiyat Listeleri baslığı altında iki yeni rapor eklendi. Bu raporlarda alıs ve
satıs siparisleri için, siparis tarihi, cari hesap kodu, stok cinsi, miktar, teslim edilen miktar, kalan miktar,
kdv’li tutar, irsaliye numarası, irsaliye tarihi, fatura numarası, fatura tarihi ve tutar bilgileri görülebiliyor.
18/22
İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)
Fis basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-
15261-15262 ve 15265 no’lu yeni islem kodları olusturuldu ve EtaSQLForm.exe’ye “R/B Gruplama No”
sahası eklendi.
SİPARİS KAPAMADA FATURALAMA YAPARKEN FATURA TİPİ SEÇİLEBİLMESİ
Siparis kapama fisi üzerinde faturalama islemi yapılırken, fatura bilgilerinin girildiği ekrana fis tipi sahası
eklenerek, belirtilen fatura fis tipinin olusturulması sağlandı.
FİS EKRANLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fis ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi
dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fise tasınması sağlandı.
GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Siparis modülünde genel indirim ve masraf tutarı sahasına değer girildikten sonra oran sahasında *
tusuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.
SİPARİS STOK/DEPO DAĞILIMLI KARSILAMA LİSTESİ RAPORU
Rapor kriterlerine “Siparis Gerekenler” ve “Siparis Gerekmeyenler” flagları eklendi.
SİPARİS KARSILAMA LİSTESİ/STOK KARSILAMA LİSTESİ RAPORU
Rapor kriterlerine “Depo Kodu” sahası eklenerek raporun depo bazlı alınabilmesi sağlandı. Eğer Depo
Kodu sahasında depo kodu belirtilmis ise rapor depo bazlı çalısıyor ve rapor baslığının yanında Depo
Kodu görüntüleniyor.
SİSTEM YÖNETİMİ
HAFTA ÇALISMA GÜNLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ
Sistem modülü Ortak tanımlar menüsüne Hafta çalısma günleri tanımları eklendi. Hafta çalısma
günlerinde hangi günün hangi mesai tipine karsılık geldiği belirtiliyor. Buna bağlı olarak Bordro/Puantaj
kartında personele ait hafta çalısma günü tanımı seçilerek, puantaj detayı kısmından otomatik doldur ile
günlerin mesai tiplerinin gelmesi sağlandı. Günlük puantaj raporunda puantaj detayına yazıldığı gibi rapor
alınması sağlandı.
Not:Sistem modülü yeni dosya açma kısmından Hafta çalısma günleri(HAFTACALGUN) tablosunun
olusturulması gerekiyor.
GELECEK YILA AİT VADELİ HAREKETLERİN DEVİR İSLEMLERİNDE YENİ SİRKETE AKTARILMASI
Yeni Döneme Devir İslemi yapılırken banka kartlarının devir islemi esnasında gelecek dönem vadeli
banka POS hareketlerinin devir fisine aktarılması sağlandı. Bu islem yapılırken banka kartının devir
rakamı vadeli POS Hareketlerinin toplamı düsülmüs olarak islenir, ayrıca POS hareketleri olusturulur.
Not: Bir kartın POS hesabı olarak isleme alınabilmesi için banka kartı üzerinde Takas Hesap Kodu
sahasında bir banka kodu tanımlanmıs olması gerekmektedir. Takas Hesap Kodu bos olan banka POS
hesap kartları için vadeli POS hareketlerinin aktarım islemi yapılmaz.
XML DOSYALARININ TOPLU AKTARIMI
EtaSqlSys modülünde servis kısmına “Dosyadan Tabloya Toplu Değer Aktarma” baslığı altında
Muhasebe-İsletme-Kasa modüllerinde XML dosyalarından Cambaz Tablolarına, Bordro Modülünde ise
XML dosyalarından Kullanıcı Tanımlı Raporlar Tablolarına toplu halde değer aktarılması sağlandı.
19/22
GEÇMİS YIL DEĞERLERİNİN ALINACAĞI SİRKET BİLGİSİNİN YILLIK DEVİR YAPILDIĞINDA
AKTARILMASI
Muhasebe modülünde karsılastırmalı bilanço ve gelir tablosu alınabilmesi için muhasebe genel
parametrelerinde geçmis yıl değerlerinin alınacağı sirket bilgisi alanının yıllık devir sırasında yeni sirkete
aktarılması sağlandı.
YILLIK ÇALISMA VE TATİL GÜNLERİNİN TABLOSU
Sistem modülüne Ortak Tanımlar\Yıllık çalısma ve tatil günleri tanımları ekranı eklendi. Her yıl için
haftanın çalısma günleri, resmi tatil günleri, bayram günleri ve diğer tatil günlerinin tanımlanması sağlandı.
Vadeli hareketlerde vade tarihinin takvim günü yerine is günü üzerinden hesaplanması gerektiğinde bu
tablodaki bilgilerin kullanılması sağlandı.
STOK
STOK HAREKET FİSİNDE CARİ KODU ALANI
Stok hareket fisleri, hareket kalemleri bölümüne Cari Kodu alanı eklendi. Bu sayede her bir stok hareket
kalemi için ayrı ayrı cari kodu belirtilebiliyor.
STOK II
PARTİ TAKİBİ RAPORLARINDA BOYUT (RENK / BEDEN) OPSİYONU (ETA:SQL 1.18)
Stok II / Parti Raporları (Parti Ekstresi,Parti Genel Bakiye Listesi, Stok ve Cari Dağılımlı Parti Genel
Hareket Listesi) listeleme aralıklarında boyut seçimi eklendi.
STOK GİRİS HAREKETLERİNDE SADECE TANIMLI BOYUT (RENK/BEDEN) BİLGİLERİNİN
GELMESİ (ETA:SQL 1.18)
Stok II Genel Parametreleri bölümüne eklenen “Giris İslemlerinde Renk/Beden Seçimi” parametresine
bağlı olarak fatura, irsaliye, siparis ve stok alıs fislerinde boyut seçiminin sadece tanımlı boyutlardan ya
da tüm boyutlardan yapılabilmesi sağlandı.
ÇIKIS İSLEMLERİNDE RENK/BEDEN SEÇİMİ PARAMETRESİ (ETA:SQL 1.18)
Stok-II Genel Parametreleri ekranına Çıkıs İslemlerinde Renk/Beden Seçimi parametresi ilave edildi. Stok,
Fatura, İrsaliye ve Siparis çıkıs/satıs islemlerinde renk/beden seçimi yapılırken; parametre “1-Sadece
Karta Ait Renk/Beden Kodları” olarak seçilmisse sadece ilgili stok kartına ait renk/beden kodları listelenir,
parametre “2-Tüm Renk/Beden Kodları” olarak seçilmisse
sistemde kayıtlı tüm renk/beden kodları listelenir.
20/22
SİRKET BİLGİLERİ
BANKA HESAP KARTINDA KART TİPİNE BAĞLI TANIM İMKANI
Banka hesap kartı ekranına POS Komisyon Bilgileri eklenerek banka ile isyeri arasındaki sözlesmeye
göre belirtilen komisyon ve bloke günlerinin banka kart tipine(Kendi/Diğer/Yurt Dısı/Atm/Puan) bağlı olarak
detaylı bir sekilde tanımlanması sağlandı. Tahsilat Detayları Girisinde ödeme islemi kart ile yapılıyorsa
belirtilen kart tipine bağlı banka POS hesabının komisyon bilgilerine göre gerekli hesaplamaların
yapılması sağlandı.
Not: Daha önce Sistem modülü içerisinde yer alan ve Tahsilat Detay Girisi ekranında kullanılan ödeme
tiplerinin tanımlandığı Ödeme Tip Tanımları ekranı Sirket Bilgileri modülü içerisine alınarak ödeme
tiplerinin sirket bazında tanımlanabilmesi sağlanmıstır. Kullanılmakta olan ödeme tiplerinin bir defaya
mahsus olmak üzere ve sirket bazında bu ekrandan tanımlanması gerekmektedir. Ödeme tipleri, mevcut
özel kod kullanım mantığına ilave olarak artık isyeri kodu bazında da kullanılabilecektir.
Daha önce bankalara ait ödeme tiplerinin tek çekimli islemlerinde kullanılan Bloke Gün ve Komisyon Oranı
sahaları banka hesap kartı ekranına yeni eklenen POS Komisyon Bilgileri sayfasında tanımlanacak olup
bu ekrandan kullanımı kaldırılmıstır.
TRANSFER
SİRKETLER ARASI ON-LINE VERİ TRANSFERİ
Transfer modülüne On-Line transfer menüsü eklenerek, İsyeri/Sube bağlantı bilgilerine göre merkezden
kartların gönderilmesi veya subeden fislerin alınabilmesi sağlandı. Böylelikle merkez server’da bulunan
stok, cari, muhasebe kart bilgilerinin, istenilen aralıkta ve belirtilen transfer sekline göre seçilen
isyeri/sube’lere on-line olarak gönderilmesi sağlandı. Ayrıca isyeri/sube’lerde olusturulan Stok, Cari,
Fatura, Muhasebe, İrsaliye, Siparis, vb. fislerin merkezden on-line olarak alınabilmesi sağlandı. Bu
islemler zaman ayarlı olarak da yapılabiliyor.
TRANSFER EDİLMİS ESKİ FİSLERİN KAYIT İSLEMLERİ İLE İLGİLİ KONTROLLER
Transfer edilmis eski fislerin kayıt islemi esnasında kontrol edilebilmesi amacıyla sirket genel
parametreleri ekranına “Transfer Edilmis Fisler Üzerinde İslem” parametresi eklendi. Ayrıca yeni fis
ekranında kayıt islemi yapıldıktan sonra ekrandan çıkmadan fis baska ekrandan transfer edilmisse henüz
Transfer Edildi mi? parametresi ‘H’ olduğu için bu tür fislerin de kontrol edilebilmesi amacıyla “Transfer
Fislerinde Kayıt Öncesi Kontrol” parametresi ilave edildi.
FARKLI DOSYA FORMATLARI İLE GELEN KART BİLGİLERİNİN ETA’YA TRANSFERİ
Transfer programındaki genel transfer menüsünde bulunan, dosyadan tabloya transfer isleminin çalısma
mantığı değistirilerek, “txt, csv, xls” türü dosya türlerinden ETA’nın tablolarına veri aktarılabilmesi sağlandı.
Böylelikle bir dosyadan birden farklı ETA tablosuna bilgi gönderme islemi ile Stok, Cari, vb. kart bilgilerinin
transferi islemi yapılabiliyor.
HUGIN_ALPHA_ER-425TX YAZARKASA İLE BAĞLANTI
Diğer İslemler / Yazarkasa İslemleri bölümünde bulunan menülere 4-HUGIN_ALPHA_ER-425TX seçeneği
eklendi. Bu seçenek yardımı ile HUGIN_ALPHA_ER-425TX model yazarkasaya PLU (stok kart) verilerinin
gönderilmesi ve bu yazarkasadan yapılan satısların stoklara islenmesi sağlandı.
METİN DOSYASINDAN BORDRO TRANSFERİ
Transfer Modülü Metin Dosyasından Transfer bölümüne “Bordro Transferi” islemi ekledi. Bu bölüm
yardımıyla farklı personel takip programları tarafından txt formatında olusturulan aylık puantaj bilgileri
programımıza aktarılabiliyor.
21/22
POS SATIS HAREKETLERİNDEN FATURA OLUSTURURKEN ÖDEME TİPLERİNİN SİRKET
DATABASE’İNDEN ALINMASI
POS datasındaki verilere göre faturaların tahsilat detayları olusturulurken sirket bilgileri modülü
içerisindeki ödeme tiplerinin kullanılması sağlandı. Ayrıca daha önce kredi kartlı satıs islemleri ile ilgili son
yapılan değisikliklere göre ve tek çekim veya taksitli olarak banka fisi olusturulabilmesi sağlandı.
İNTER POS KASALARINA TRANSFERDE KASA SAYISI KADAR MESAJ DOSYASI
OLUSTURULMASI
Transfer modülü içerisindeki Transfer/POS Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranına; Kasa Sayısı, Mesaj
Dosyasının Olusturulacağı Dizin ve Mesaj Dosya Adı sahaları ilave edildi. Transfer islemi yapılırken
belirtilen kasa sayısı kadar mesaj dosyasının ilgili dizinde olusturulması sağlandı. Olusturulan mesaj
dosyasının içeriği Transfer Genel Parametreleri ekranına eklenen Mesaj Dosya İçeriği sahası sayesinde
değistirilebilir.
ÜRETİM
ÜRETİM KAPAMA FİSİNDE STOK KARTINA TASIMA BİLGİLERİ
Üretim kapama fisi maliyet sekmesine üretim tasarım listesinde olduğu gibi Stok kartına tasıma bilgileri
grubu eklendi. Maliyeti stok kartına tası seçeneği isaretlenirse istenilen mamul stok kartı fiyatına
hammadde birim maliyetinin tasınması sağlandı.
EMİR KAPAMA FİSİNDE RENK/BEDEN BAKİYE KONTROLÜ
Üretim emir kapama fisinde parametreye bağlı olarak hammadde çıkıs fisinin renk/beden(boyut) bakiye
kontrolü yapıldı. Stoğa ait renk/beden tanımı kontrolü yapılıp tanımlanmayan boyuta islem yapılamaması
sağlandı. Renk beden girisi zorunlu ise giris yapılmadan kaydedilmemesi sağlandı.
STOK FİYATININ HAMMADDE SAHASINDAN ALINMASI
Reçete hammadde fiyat no sahasına girilen fiyat numara-tipine göre stok fiyatının fiyat alanına gelmesi
sağlandı.
FİS KOLON TANIMLARINI AYARLAYABİLME
Üretim modülünde reçete kart, emir fis girisi, emir fisi kapama, hizmetler, giderler, vb. bölümlere ait fis
kolon baslık tanımlarının ayrı ayrı olarak yapılabilmesi sağlandı.
ÜRETİM MODÜLÜNDE FAZLA KAPAMA YAPILABİLMESİ
Üretim genel parametrelerine “Fazla miktar ile kapama” 1-İzin Verme, 2-İzin ver seçeneği eklendi. Bu
seçeneğe bağlı olarak kapama fisinde açılıs fisinde belirtilen miktardan fazla miktarda kapama
yapılabilmesi sağlandı. Yine Üretim genel parametrelerine eklenen “Fazla miktar için Hammadde Kullan
0-Hayır, 1-Evet “ seçeneği ile fazla kapama yapıldığında üretilen fazla miktar için hammadde kullanılıp
kullanılmayacağı belirtilebiliyor.
ÜRETİM MODÜLÜNDE EBATLARDAN MİKTAR HESAPLANMASI (ETA:SQL 1.18)
Üretim reçete, emir açma fisi ve emir kapama fisi mamül ve hammadde gridlerine ebat bilgileri (en, boy,
yükseklik, ağırlık, hacim) sahaları eklendi. Üretim genel parametrelerine eklenen Miktar hesaplama
formülü ile istenilen miktarın verilen formüle göre hesaplanması sağlandı.
Not: Tablolara yeni sahalar eklenmesi nedeniyle EtaUtlAlter programının çalıstırılıp URTRECDETAY ve
URTHAR tablolarının güncellestirilmesi gerekiyor, aksi takdirde fise giris ve kayıt islemlerinde hata
olusacaktır.
22/22
TOPLU EMİR KAPAMA İSLEMLERİ
Üretim modülüne Toplu Emir Kapama Fisi bölümü eklendi. Bu bölümden kıstas belirtilerek açılan emir
fisleri toplu olarak ve istenirse miktar da belirtilerek kapatabiliyor.
FİS LİSTESİNDE ÜRETİM DURUMUNA GÖRE KISTAS VEREBİLME
Üretim fis listesi kriterlerine Üretim Durumu seçenekleri eklendi. İstenen durum isaretlenerek açılan
emirlerinin durumuna göre liste alınabiliyor.
TOPLU EMİR AÇMA FİSİ KOLAYLIĞI
Üretim modülümüze toplu emir açma fisi kolaylığı eklendi. Toplu emir fisi girisi seçeneğinde her satırda
farklı bir reçete tanımlanarak emirlerin toplu girisi yapılabiliyor.
SİPARİS FİSLERİNİN TOPLU EMİR FİSİ GİRİSİ BÖLÜMÜNE TASINMASI
Toplu emir fisi girisi bölümüne siparis fisi tasıma seçeneği eklendi. Bu bölümde, belirtilen kriterlere uyan
siparis fislerinin içerisinde mamül olarak tanımlanan ve reçetesi olan stoklar var ise bu stoklara ait
reçetelerin toplu emir açma bölümüne tasınması sağlandı. Böylece bu bölüme tasınan mamul
reçetelerinin toplu emir açma imkanı sağlanmıs oldu.
HİZMET KARTINDAKİ FİYATIN REÇETEYE * TUSU İLE TASINMASI
Üretim modülünde Hizmet kartının fiyatının reçeteye * tusu ile tasınması sağlandı.
VERİ AKTARMA
EXCEL DOSYASINDAN BANKA FİSİNE TRANSFER İSLEMLERİ
Veri Aktarma modülünde Servis / Banka Dosyasından Fise Transfer Tanımı / Veri Tanımı ekranına Karsı
Banka Kodu ve Karsı Banka Açıklaması Sahaları eklenerek bankalardan gelen Excel dosyaları içerisinde
virman islemleri varsa transfer isleminin yapılabilmesi sağlandı.
FATURA FİS TRANSFERİNDE AYNI FATURA NUMARASININ KONTROLÜ
Veri Aktarma modülünde Sirketler Arası Aktarım / Fis Aktarma / Fatura Fis Transferi yaparken fis üst
baslık bilgilerindeki fatura no sahasının kontrol edilebilmesi için ilgili islem listeleme aralıklarına 3 adet
kontrol parametresi eklendi. Bu parametreler isaretlenirse herhangi bir fatura hedef sirkete kaydedilmeden
önce bu sirkette aynı Evrak No’ya sahip olan bir fatura olup olmadığı kontrol edilir, fatura varsa kayıt islemi
yapılmaz. Parametreler isaretlenmezse herhangi bir kontrol islemi yapılmaz.
MUHASEBE ENTEGRASYONU BÖLÜMÜ
Veri Aktarma modülümüzde ana menüye “Muhasebe Entegrasyonu” baslığı altında yeni bir kısım eklendi.
Bu baslık altında “Cari Muhasebe Entegrasyonu” ve “Fatura Muhasebe Entegrasyonu” bölümleri
yardımıyla daha önceden kaydedilmis olan cari fisleri ve faturalardan hareketle entegre muhasebe
kayıtları yapılabilmektedir.

Comments are closed.