ETA:V.8-SQL 8.22 ve ETA:SQL 1.22 ilave edilmiş olan yenilikler

ETA:V.8-SQL 8.22 ve ETA:SQL 1.22 İLE GELEN
ÖZELLİKLERDEN BAZILARI
Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 4
adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı
hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.22 ve ETA:SQL 1.22’ye
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BORDRO
“6486 SAYILI İŞVEREN SİG. PRİMİ” SEÇENEĞİ, PRİM ORANI, TEŞVİK YIL SAYISI İLAVELERİ
Bordro parametrelerine “6486 sayılı işveren sig. primi” seçeneği, prim oranı, teşvik yıl sayısı (4, 5, 6 yıl)
eklendi. “6486 sayılı işveren sig. primi” işaretlendiği takdirde kartta belirtilen başka kanun numarası veya
seçeneği yoksa, yıl sayısına göre personel 46486, 56486, 66486 sayılı kanunlardan birine tabi olacaktır.
Bu kanun numaralarının kartta yazılı olmasına gerek olmadan 5510 sayılı kanun gibi işlem yapılmaktadır.
Prim indirim oranı ise 6486 sayılı kanun prim oranı ile 5510 sayılı kanun prim oranının toplanmasıyla
bulunmaktadır. (Şu anki güncel oranlar 6+5=11)
BORDRO MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME
Bordro muhasebe/işletme fiş entegrasyonuna, huzur hakkı alan personellerin entegre edilebilmesi için
014-Huzur Hakkı seçeneği ilave edildi. Ayrıca entegrasyon işlemi sırasında Asgari Ücret, Diğer Ücret ve
Huzur Hakkı ücret seçeneklerine tabi olan personellerin otomatik bulunması sağlandı.
Not: Huzur Hakkı’na tabi personel için personelin tabi olduğu sigorta koluna 99 yazılır.
MUHASEBE
MUHASEBE BELGE TÜRÜNÜN ETASQLFORM’DAN YAZDIRILMASI
Muhasebe fiş ve kalemlerde bulunan belge türü sahası kodunun ETASQLFORM’dan yazdırılması
sağlandı.
TRANSFER
IBM POS’A BİRDEN FAZLA FİYAT VE BARKOD AKTARIMI
Stok kartında tanımlanmış kaç adet fiyat ve barkod var ise, IBM Pos’a aktarım sırasında stok.gtf
dosyasına iletilmesi sağlandı.

Comments are closed.