Fatura modülü ile ilgili sorular 1

S: Fatura kalemlerindeki tutarın miktar 2 ile fiyatın çarpımından hesaplanması nasıl yapılır?

C: Tutar bölümünde iken *2 Enter yapılır

S: Fatura girişi esnasında kalem iskonto 1, 2 ve 3 alanlarını kullanarak birden fazla iskonto yapıyorum. Fakat program iskonto hesaplamasını her seferinde matrah üzerinden yapıyor. Her iskontonun bir önceki iskontodan düşülmüş matrahtan hesaplanmasını nasıl sağlarım?

C: Şirket bilgileri/servis/sabit tanımlar/parametreler/genel parametreler/stok genel parametreleri ekranında diğer parametreler sekmesinde bulunan “indirim üzerine indirim” parametresi işaretlenir.

S: Faturadan yeni faturaya girildiğinde birçok fatura tipi geliyor. İstenmeyenler nasıl kaldırılabilir?

C: Fatura modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip tanımlarında, kullanmak istenilmeyen fiş tiplerinin Onay bölümündeki kutucuklar X olarak işaretlenip, kayıt edilmelidir.

S: Faturanın vade tarihi yazılmadan kayıt edilmesi nasıl engellenir?

C: Şirket bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.

Comments are closed.