Fatura keserken 2 adet indirim nasıl uygulanır? (Birinci indirim fatura toplamından yapılıyor, ikinci indirim ise “Ara Toplamdan yapılıyor)

C: Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlar- Parametreler- Fatura Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu işaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde başlıklar kısmındaki “ İndirimler ” sekmesinde bulunan Formül kısmına “FISF45” (Fiş Ara Toplam), Koşul kısmına “FISFGI022>0” (Fiş Genel İndirim 2 Oranı sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel İndirimler gridine yazılan bu tanımlamanın tüm “Fatura Tip” lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülünde Servis-İndirim/Masraf Saha Başlıkları-Genel İndirim Saha Başkları bölümüne girilir. Genel İndirim 2. satırına İşlem Formülü ve İşlem Koşulu yazılarak kaydedilir.

Comments are closed.