Fatura modülü ile ilgili sorular 2

S: Fatura modülünde fatura kayıt edilmeden yazdırılmak istendiğinde index out of range mesajı alınıyor ve fatura dökümü alınamıyor. Ne yapabilirim?

C: Etasqlmng programı çalıştırılır. Burada ilgili şirket seçildikten sonra tablolar kısmını tıkladığımızda ilgili tablolar karşımıza gelir. Burada TMPFATFIS,TMPFATHAR VE TMPFATFISTOPLAM isimli tablolar vardır. Bu tabloları sildiğimizde tekrar fatura yazdırdığımızda sorun giderilmiş olacaktır. Not: Aynı şekilde İrsaliye ve Sipariş modülleri kullanılıyorsa bu modüller içinde Tmp ile başlayan tablolar silinmelidir

S: Fatura modülünde toplu fatura yazdırma işlemi yapılıyor. Fakat fatura basımında numara atlaması oluyor. Basılması gereken ilgili numaralı fatura yerine başka numaralı fatura basılıyor. Ne yapabilirim?

C: Toplu fatura yazdırma işlemi yapılırken program kriterlere uygun faturaları liste olarak karşımıza getiriyor. Bu listedeki sıralamaya göre faturalar yazdırılıyor. Eğer listede fatura numaraları örneğin sondan başa doğru listelenmişse yazdırma işlemi de bu sıraya göre yapılıyor. Fatura numarasına göre sıralamayı artan sırada yapıp yazdırma işlemi yapılabilir.

S: Faturadan bedelsiz olarak ürün satışı yapılıyor. Fatura toplamları 0 olarak işleniyor. Fakat bu 0 tutarlı faturalar cari hesap ekstresinde nasıl görünebilir?

C:Şirket Bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerine girilir. Entegrasyon parametreleri sekmesi açılır. Cari bağlantı bilgilerinden Sıfır Tutarlı Faturalar için Cari Kaydı parametresi evet yapılır.

Comments are closed.