Fatura /V.8,SQL Fatura girişinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10 iskonto yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura toplamının doğru çıkması nasıl sağlanır?

Fatura II modülünden Servis / Sabit Tanımlar / İndirim / Masraf Saha Başlıkları / Genel indirim saha başlıları kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır işlem koşul kısmına FISFGI022!=0 yazılır.

Comments are closed.