Fatura /V.8,SQL Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fişinde görünmesi ve matrah hesabından düşülmesi için ne yapılır?

Fatura II Modülünde Servis/Sabit Tanımlar, İndirim/Masraf Saha Başlıkları, Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Yansıtma Şekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş parametresi seçilir.

Comments are closed.