FATURA:Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler

BA/BS bildirimleri, Muhasebe IV modülünden, Fatura ya da Muhasebe fişleri kullanılarak
düzenlenir. Bazı kullanıcılar, evraklarını sadece faturadan veya muhasebe modülünden
işlemezler. Bazı evraklarını faturadan bazılarını ise muhasebe modülünden fiş düzenleyerek
işlerler. Program üzerinden yapılacak bir tanım ile faturadan muhasebeye giden entegre fişlerin,
BA/BS bildirimi için uygun olarak gönderilmesi sağlanır.

BA/BS Bildirimi için Yapılacak İşlemler

1. Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler seçilir.

Parametreler

01 Temmuz 2011
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Fatura-Muhasebe IV 2. Ekranın alt bölümünde bulunan BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar seçeneği işaretlenir.
Bu parametre işaretlendikten sonra, fatura düzenlendiğinde oluşan muhasebe fişi BA/BS
bildirimi için uygun duruma gelir.

Comments are closed.