FATURA:Kapalı Faturalarda Tahsilat Girişi

Kapalı fatura keserken tahsilat girişi ekranını kullanarak nakit ya da kredi kartı ile fatura
tahsilatlarınızı kolayca yapabilirsiniz.

Tahsilat girişi ekranı sayesinde programımız nakit tahsilat tutarını kasa hesabına işler, kredi
kartı tahsilat tutarını ise banka hesaplarına otomatik olarak işler.

Fatura keserken kapalı fatura parametresini işaretlediğimizde faturayı kayıt esnasında Ekran
1’deki tahsilat girişi ekranı karşımıza çıkar. Bu ekranda kasayı ilgilendiren nakit tutarı nakit
sahasına, bankayı ilgilendiren POS tutarını da bankaların POS ile ilgili açılmış ödeme tip
sahasındaki tutara işleriz. Đstersek bankanın POS hesabına tutarı tek çekim olarak, istersek de
taksit sayısı belirterek kredi kartına taksit işlemi yapabiliriz.

Bu örnek işleme göre programımız nakit hareketi kasa hesabına tahsilat olarak işler. POS
hesabındaki tutarı ise 4 taksit şeklinde banka modülüne banka hareketi olarak işler.

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Fatura

Böylece program tarafından kredi kartı ile yapılan tahsilatlarımız otomatik olarak takip edilmiş
olur.

Comments are closed.