FATURA:Rapor Menülerinde Listeleme Aralıklarını Pratik Kullanın

Rapor menülerinde tek bir kart veya tek bir tarihe göre rapor istediğimizde ekranda bulunan
listeleme aralıklarının her iki tarafına aynı bilgiyi girmemiz gerekir. Bu işlemi daha hızlı bir
şekilde yapabiliriz.

Bunun için Raporlar ekranında sol tarafa bir bilgi yazdığımız zaman aynı bilgiyi sağ tarafa da
yazmamız gerekiyorsa Ctrl+ tuşuna basarsak bulunduğumuz yerdeki bilgi sağ tarafa da
otomatik olarak yazılır. Aşağıdaki örnekte sol tarafta cari kodu seçilmiştir.

Bu durumdayken Ctrl + tuşuna basarsak ekranın sağ tarafına da aynı bilginin yazıldığını
görürüz.

Comments are closed.