Fatura/SQL: Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama nasıl yapılır?

Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.

Comments are closed.