FATURA:Toplu Fatura Kesme

Özellikle kooperatif, konut site yönetimleri, sanayi site yönetimleri ve benzeri işleri
yapan firmaların ortak içerikli, kira, aidat, üyelik ücretleri gibi çeşitli gelir ya da
giderlerini, iş yükünü azaltmak için tek işlem ve toplu olarak evraklarını oluşturma
istekleri vardır.
ETA:Fatura modülünden tek bir faturayı sınırsız sayıdaki cariye toplu kayıt işlemi
tuşu ile kolayca kesebilmekteyiz. Ayrıca toplu oluşan faturalarımızın Stok, Cari,
Muhasebe, Kasa, Banka gibi modüllerimize entegre fişleri de toplu olarak
oluşmaktadır.
Örnek : Kent Yapı isimli firmamıza bağlı A Blokta bulunan tüm üyelerimize aylık 400
TL olan aidat gelirlerimizi satış faturası üzerinden toplu olarak kesilmesi işlemini
yapalım.
1.ADIM
Sistem Modülünden Fiş Tip Kodu Đsminin Değiştirilmesi
Konum: \Sistem Modülü \Ortak Tanımlar \Fiş Tip Tanımları \Fatura Fiş Tanımı

Fatura Fiş Tip Tanımlamaları ekranı
13 Nisan 2011
Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura Müşterimizin ETA kullanımını kolaylaştırmak için Satış fatura tipini Kira/Aidat Geliri
olarak değiştirir ve F2 tuşuyla kaydederiz. Aynı işlemi fatura modülü servisinden Fiş
Tip Tanımları ekranından da (Ekran 1) yapmalıyız.
2.ADIM
Fatura Modülünden Örnek Aidat Faturasının Toplu Kesilmesi
Fatura modülünden, yeni fatura ekranından 3 tip kodlu Kira/Aidat faturası bölümüne
girerek aşağıdaki ekrandaki gibi bilgileri doldurmalıyız. 120 001 kodlu örnek cari kartı
ile K 001 kodlu hizmet kartımızı kullanmaktayız. 400 TL’lik aidat gelirini de yazdıktan
sonra ekranımızı kaydetmeden önce, Ekran 2’de görüldüğü gibi kayıt tuşunun
yanındaki sekmeyi kullanarak “Toplu Kayıt” tuşuna basmalıyız.
Konum: \Fatura Modülü \Yeni Fatura

Toplu Kayıt ekranı
Karşımıza gelen Ekran 3’te aşağıdaki gibi istediğimiz cari kod ve cari özel kod (A Blok
gibi) aralığını belirleyerek istediğimiz cari grubunu işleme dahil edebiliriz. Đzne bağlı
kartları dahil et/etme seçebiliriz, ya da cari kartları onayla parametresini işaretleyerek
seçili carileri programın bize tek tek sormasını sağlayabilir ve işlem yapılmayacak
carilere hayır diyebiliriz.
Toplu Fatura Oluşturma ekranı
3.ADIM
Oluşan Toplu Faturaların Fatura Listesinde Görülmesi
İşleme dahil ettiğimiz carilere, aynı bedelli faturaları toplu ve
entegreli olarak tekbir işlem ile oluşturduk.
Konum: \Fatura Modülü \Eski Fatura \F7 Fiş Listesi

Comments are closed.