Fatura/V.8,SQL : Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?

Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır
Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.

Comments are closed.