Fatura/V.8,SQL -Fatura Modülü ile ilgili sorular 2

S: Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya ait fatura no’ları nasıl uygulanır?

C: Etaslqsys fiş tip tanımlarından her farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı seçilir.

S: Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır?

C: Fatura üzerinde F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar yazılabilir. Açıklamaların başlıkları ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

S: Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır?

C: Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.

S: Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır?

C:  SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.

Comments are closed.