Fatura/V.8,SQL – Fatura Modülü ile ilgili sorular 3

S: Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?

C: Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş SatırSayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem s ayısı uyarısı sağlanır.

S: Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış  Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.

S: Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?

C:  Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden “Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Şekli” sütunundan yansıtma şekli “1-Stok Hesabından Düş” seçilir

S: Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.

S: Fatura tipinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi:3 seçilir ve kayıt edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)

S: Faturada fiyatın değiştirilmesi nasıl engellenir?

C: Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde “Fişlerde Fiyat Değişikliği” Parametresi “değiştirme” olarak seçilir.

S: Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler girildiğinde Muhasebe bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C:Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları  FATMUHGRP’da işlem türü “Genel / Bağlantısız Stok” satırında ilgili muhasebe kodu yazılır.

S: Muhasebe kaydı sorusu nasıl engellenir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında, “Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)” olarak belirlenir.

 

 

Comments are closed.