Fatura/V.8,SQL – Fatura Modülü ile ilgili sorular 4

S: Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur uyarısı gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt seviyesi yazılır.

S: Kalemler bölgesinde gridlerde dolaşırken yavaşlama olması nasıl engellenir?

C: Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.

S: Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.

S: Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama nasıl yapılır?

C: İlgili raporda sıralama sahasında “Saha Adı” kolonunda bulunan butona tıklayarak “FATFISEVRAKNO1” ekrana çağırılır daha sonra “Sıralama Sahası” kolonuna geçilir ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan şeklinde sıralama yapılır.

S: Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesi nasıl sağlanır?

C: Şirket Bilgileri modülüne girilir.Servis İşlemleri/ Sabit tanımlar /Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp kayıt edilir

S: Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin işaretli gelmesi nasıl sağlanır?

C: Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. İlgili fatura tipinin KDV DAHİL parametresi işaretlenir.

 

S: Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamları nasıl gösterilir?

C: Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak olan bir sorgu ile istenilen işlem yapılabilir.

SELECT FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM)

‘GENEL TOPLAM’ FROM FATFIS

WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10), GETDATE(),020) GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI

 

Comments are closed.