Fatura/V.8,SQL Üst başlık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst başlık bilgilerine geçişin kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl+PGDN tuşu ile geçiş yapılır.

Comments are closed.