Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi.

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi. Seçilecek verilerin tanımlarının yapılabilmesi için Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Elektronik Fatura Tanımları menüsüne alt menüler eklendi.

Comments are closed.