GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan yeni düzenleme ile beyanname yıl bazında saklanılabilecektir. Yeni beyanname Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamenin kullanılması ve doldurulması daha kolay olmuştur. Yeni beyanname kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyanname iptal edilecektir.

Comments are closed.