GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI

Bordro parametrelerine, “Gelir Vergisi Gündelik Harcırah İstisnası Uygulanacak mı” parametresi, “Harcırah Ödenek No ve Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Gündelik Harcırah Tutarları” asgari azami ve günlük tutar eklendi. Belirtilen ödeneğe toplam harcırah tutarı yazılıp puantaj kartına eklenen “Gv. İstisna harcırah gün sayısı” değeri yazılırsa hesaplama yapılması sağlandı.

Comments are closed.