GENEL -ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Liste ve Raporlarda Saha Boylarının Kaydedilmesi

Bütün  raporlardaki F3- Saha boyu ayarlarını farklı kayıt ederek kendimize göre raporu
özelleştirmemiz mümkündür. Örneğin; Ekran 1’deki Cari ekstre raporunda vade sahasını
tarihten sonra gelecek şekilde F11 tuşu ile yukarı taşıyıp, F2-Kayıt tuşuna basarak o saha boyu
ayarını faklı isimle kayıt edebiliriz. Böylece aynı raporu Vade, Tarihten sonra gelecek şekilde
özelleştirmiş oluruz.

Comments are closed.