GENEL:Mouse Kullanmadan Fonksiyon Tuşlarıyla İşlem Yapabilme

Tıpkı  V-7’de olduğu gibi program içerisinde F fonksiyon tuşları rahatlıkla
kullanılabilir. Örneğin F2-Kayıt , F3-Đptal, F4-Yazdırma gibi.

Comments are closed.