GENEL:Müşterilerimiz için SQL Sorgu Örnekleri

Sorgu Örneklerinin Çalıştırılması

Sorgu örneklerini çalıştırmak için program içinden herhangi bir modüle girilir. Modül içinden de
kart, hareket veya fiş listesi ekranı açılır. Ekran üzerindeki menüden
Sorgu seçeneğinden SQL Düzenleyici seçilir veya F10 tuşuna basılır.

SQL Düzenleyici ekranı açılır.Örnek sorgular, SQL Düzenleyici ekranına yazılır ve F5-Sorgu Çalıştır butonuna basılır. Bu işlem sonucunda çıkan veriler, ekranın alt bölümünde yer alır.

Sorgu Örnekleri

 CARİ KART TABLOSUNDAKİ BÜTÜN ALANLARIN LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU

SELECT *
FROM CARKART

 CARİ KODU, ÜNVANI VE BAKİYE ALANLARIN BAKİYEYE GÖRE BÜYÜK RAKAMDAN KÜÇÜK
RAKAMA GÖRE SIRALI OLARAK LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
ORDER BY CARBAKIYE DESC
 CARKART TABLOSUNDAKİ CARİ KARTLARIN BAKİYELERİN TOPLAMININ ALINMASI VE BU TOPLAM
ALANINA BİR İSİM ATANMASINI SAĞLAYAN SORGU

SELECT SUM(CARBAKIYE) AS TOPLAM_BAKİYE
FROM CARKART

 ÜNVANLARININ İLK İKİ HARFİ ‘NU’ OLAN CARİ KARTLARIN LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE ‘NU%’

 ÜNVANININ SON HARFİ ‘A’ VEYA ‘S‘ OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE RIGHT(CARUNVAN,1) IN (‘A’,'S’)

 ÜNVANIN ÜÇÜNCÜ HARFİ ‘R’ OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE SUBSTRING (CARUNVAN,3,1)=’R’

 ÜNVANIN BAŞ HARFİ A, K, N İLE BAŞLAYAN CARİ KARTLARIN BAKİYE TOPLAMLARININ
ALINMASINI SAĞLAYAN SORGU

SELECT SUM(CARBAKIYE) AS TOPLAM_BAKİYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE ‘[AKN]%’

 ÜNVANIN BAŞ HARFİ A, K, W OLMAYAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE’[^AKW]%’

VEYA

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN NOT LIKE ‘[AKW]%’

 ÜNVANININ BAŞ HARFİ ‘A’ İLE ‘C’ ARASINDAKİ CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE ‘[A-C]%’

 ÜNVANININ BAŞ HARFİ ‘A’ İLE ‘C’ ARASINDA OLMAYAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE ‘[^A-C]%’

 ÜNVANI 6 HARFLİ OLAN VE 3. HARFİ R OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE CARUNVAN LIKE ‘__R___’

 ÖZEL KODU BOŞ OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE LEN(CAROZKOD1)=0

 BRÜT TOPLAMI EN BÜYÜK OLAN FATURAYI LİSTELEYEN SORGU

SELECT MAX(FATFISBRUTTOPLAM) AS EN_YÜKSEK_FATURA
FROM FATFIS

 BRÜT TOPLAMI EN KÜÇÜK OLAN FATURAYI LİSTELEYEN SORGU

SELECT MIN(FATFISBRUTTOPLAM) AS EN_DÜSÜK_FATURA
FROM FATFIS

 KAYITLI FATURALARIN ORTALAMA BRÜT TUTARINI BULAN SORGU

SELECT AVG(FATFISBRUTTOPLAM) AS ORTALAMA_FATURA
FROM FATFIS

 VADESİ 90 GÜNDEN DAHA FAZLA OLAN FATURALARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT *
FROM FATFIS
WHERE (FATFISVADETAR-FATFISTAR)>90

 BİR CARİ KARTIN ÖZEL KODU İLE AYNI OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU
ÖRNEGİN; HESAP KODU 120 001 OLAN BİR CARİ KARTIM VAR. ANCAK BU KARTIN
ÖZELKOD1’İNDE NE YAZDIĞINI BİLMİYORUM FAKAT BU KARTIN ÖZELKOD1 İ İLE AYNI OLAN CARİ
KARTLARI GÖRMEK İSTİYORUM.

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CAROZKOD1
FROM CARKART
WHERE CAROZKOD1=(SELECT CAROZKOD1
FROM CARKART
WHERE CARKOD=’120 001′)

 HANGİ ÖZEL KOD’DAN KAÇ ADET CARİ KARTI OLDUĞUNU GÖSTEREN SORGU ÖRNEĞİ

SELECT CAROZKOD1,COUNT(*) AS ADET
FROM CARKART
GROUP BY CAROZKOD1

 CARİ KARTLARI ÖZEL KODLARINA GÖRE GRUPLAYAN VE GRUBA GÖRE BAKİYELERİNİ VE
SAYILARINI BULAN AYNI ZAMANDA BU BAKİYE İÇİNDE DE BAKİYESİ 200 TL ÜSTÜ OLAN CARİ
GRUPLARI LİSTELEYEN SORGU ÖRNEĞİ

SELECT CAROZKOD1,SUM(CARBAKIYE) AS TOPLAM, COUNT(CARBAKIYE) AS ADET
FROM CARKART
GROUP BY CAROZKOD1
HAVING SUM(CARBAKIYE)>200
ORDER BY SUM(CARBAKIYE)

 CARİ KART TABLOSUNDAN BİLGİLER LİSTELENİRKEN AYNI ZAMANDA ADRES BİLGİLERİNİN DE
BAŞKA BİR TABLODAN ALINMASINI SAĞLAYAN SORGU ÖRNEĞİ

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARYETKILI,CARBORCTOP,CARALACAKTOP,
CARBAKIYE,ADRESLER.ADRADRES1,ADRESLER.ADRILCE,ADRESLER.ADRIL,ADRTEL1
FROM CARKART,ADRESLER
WHERE CARKART.CARKOD*=ADRESLER.ADRKOD1 AND ADRESLER.ADRMODUL=2 AND
ADRESLER.ADRITEMNO=1
ORDER BY CARKOD

 SATIŞ FATURALARINDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SATIŞ FİYATLARINI GÖSTEREN SORGU

SELECT FATHARSTKKOD,FATHARSTKCINS,MIN(FATHARFIYAT)’EN UCUZ’, MAX(FATHARFIYAT)’EN
PAHALI’
FROM FATHAR
WHERE FATHARTIPI=3 AND FATHARIPTALFLAG=0
GROUP BY FATHARSTKKOD,FATHARSTKCINS

 HAREKET GÖRMEMİŞ STOK KARTLARINI LİSTELEYEN SORGU

SELECT STKKOD,STKCINSI,STKBAKIYE
FROM STKKART
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM STKHAR WHERE STKHAR.STKHARSTKKOD=STKKART.STKKOD)
ORDER BY STKKOD

 BARKOD KODU OLMAYAN STOK KARTLARINI LİSTELEYEN SORGU

SELECT STKKOD,STKCINSI FROM STKKART
WHERE STKKOD NOT IN (SELECT STKBARSTKKOD FROM STKBARKOD WHERE
STKBARSTKKOD=STKKOD)
ORDER BY STKKOD

 STOK HAREKETLERİ İÇERİSİNDE 10 BİRİMDEN FAZLA ÇIKIŞI OLAN STOKLARI LİSTELEYEN
SORGU

SELECT STKHARSTKKOD,STKHARSTKCINS,SUM(STKHARMIKTAR)
FROM STKHAR
WHERE STKHARGCFLAG=2
GROUP BY STKHARSTKKOD,STKHARSTKCINS
HAVING SUM (STKHARMIKTAR)>=10
ORDER BY STKHARSTKKOD DESC

 CARİ MODÜLÜNDE HAREKET GÖRMEMİŞ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN
FROM CARKART
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM CARHAR WHERE CARHAR.CARHARCARKOD=CARKART.CARKOD)

 

Comments are closed.