GENEL:Tek Ekrandan Toplu Değer Aktarma.

Tüm şirketlere tek tek giriş yapmadan, sadece bir ekrandan Bordro, İşletme, Muhasebe IV,
Şirket Bilgileri modüllerinde bilgi güncelleme ve parametre değişikliği yapmak, Toplu değer
aktarımı işlemi ile çok kolay.
Nasıl yapılır?

EtaSQLSYS (Sistem) modülünde Servis / Toplu Değer Aktarma bölümüne gelinir. İlgili modül
seçilir, değiştirilmek istenen sahalar doldurulur, doldurulan sahanın sağ üst bölümündeki
“Onay” parametresi işaretlenir, F6-Şirket Ekle ile değişiklik işleminin yapılacağı şirketler seçilir
ve F2-Tanım Aktarma tuşu ile hedef şirketlerdeki değişiklik işlemi sonlandırılır.

Örneğin; Tüm şirketlerin Muhasebe IV modülünde Ba/Bs formu bildirim ayı 09/2009 yapılmak
isteniyor,

EtaSQLSYS (Sistem) modülünde Servis / Toplu Değer Aktarma bölümüne gelinir, Muhasebe
IV modülü seçilir, Ba/Bs Formları başlığı Dönem bilgileri’nde, değiştirilmek istenen Bildirim
Ayı sahasına yeni dönem bilgisi girilir (09/2009), sadece dönem bilgileri değiştirilmek istendiği
için bu bölümün “Onay” parametresi işaretlenir, F6-Şirket Ekle tuşu değişiklik yapılması
istenilen şirketler eklenir ve F2-Tanım Aktarma ile seçilen tüm şirketlerin Muhasebe IV
modülünde Ba/Bs formu Bildirim Ayı program tarafından 09/2009 olarak otomatik değiştirilir.

Tüm şirketlere aktarım yapıldıktan sonra F3-Değer Yaz tuşuna basılırsa ETASQL klasörü
altında EtaMUH4.ini isminde bir dosya oluşur. Bu dosyada Muhasebe IV toplu değer aktarma
işleminde aktarılan bilgiler saklanır.

F4-Değer Oku tuşuna basıldığı zaman F3-Değer yaz ile daha önce kayıt edilmiş bilgiler ekrana getirilir.

Comments are closed.