Genel/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 3

S: Rapor çıktıları E-Posta olarak nasıl gönderilir?

C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme işlemi tamamlanır.

S: F8 parametrelerde bulunan onay işaretlerinin tamamının kaldırılması ya da işaretlenmesi nasıl sağlanır?

C: F8 parametreler ekranında iken istenilen bölümde farenin sağ tuşu yardımı ile tümünü kaldır veya tümünü seç seçilir.

S: F7-Eski fiş listelerinde belirlenen aralığa göre liste nasıl alınır?

C: Eski fiş arama ekranında F8 parametrelerde listeye gelmesi istenilen fiş tipleri işaretlenerek kısıtlama sağlanabilir. İki tarih arası veya rakam kıstası verilecekse F7-Fiş Listesinde bulunan Dürbün (F3- Gelişmiş Arama) fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Bu işlem için Dürbün butonuna basılarak gelen ekrana örneğin tarih kıstası verilebilir.

S: Fiş girişlerinde satır kopyalama işlemi nasıl yapılır?

C: Fiş girişlerinde satır kopyalama Ctrl+K tuşu ile yapılır. Kopyalanmak istenen satır üzerinde Ctrl+K tuşuna basıldığında her basılış kadar satır kopyalanır. Satır kopyalamanın bir diğer şeklide Ctrl+C tuşu ile yapılabilir. İstenen satır üzerinde Ctrl+C tuşuna basılır. Sonrasında bu satır hangi satıra kopyalanmak isteniyorsa o satırda Ctrl+V tuşuna basılır.

S: Fiş girişlerinde satır nasıl taşınır?

C: Satır numarası mouse ile tutularak sürüklenir.

S: F6 ve F7 seçim listelerinde yapılan ayarların kullanıcı bazlı veya şirket bazlı yapılabilmesi nasıl sağlanır?

C: Program dizinindeki ETAUTLPATH util dosyasındaki Parametreler bölümünde şirket bazlı veya kullanıcı bazlı olarak işaretleme yapılır.

S: Programın içerisindeki SHIFT+F1 Büyük yardımı açılmaması halinde ne yapılmalıdır?

C: EtaSql klasörünün altındaki, “help.reg” dosyası çalıştırılır.

S: Etautlalter işlemi yaparken “etamaster.tmp oluşturulamıyor” hata mesajı gelirse ne yapılmalıdır?

C: Eta sistem konfigürasyon tanımlarında sunu dizini ve eta veritabanı dizini bölümleri kontrol edilir.

S: Rapor ekranlarındaki listeleme parametreleri nasıl kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümü Dizayn sayfasındaki Verileri Sakla parametresi işaretlenir.

 

 

 

Comments are closed.