İRSALİYE:Subelere Gonderilen Irsaliyelerin Firmanin Merkezine Faturalanmasi

Çok şubeli firmalar ile çalışırken şöyle bir uygulama ile karşılaşılmaktadır. Bizden mal talep
eden firmanın birden fazla şubesi olduğunda, yapılan anlaşma ile mal sevkiyatları şubelere
yapılır, fakat belli dönemlerde bu sevkiyatların faturaları merkeze kesilir. Bu faturalarda, her bir
irsaliye bir fatura olabileceği gibi bütün irsaliyeleri de kapsayan tek bir fatura da olabilir. Burada
asıl konulardan bir tanesi de daha sonra yapılacak raporlama işlemleridir.
Örneğin; hangi şubeye hangi tarihte hangi mallar gönderildi, en çok şu mal hangi şubeye
gönderildi vb. sorulara cevap verilecek raporlar gerekebilir. Böyle bir uygulamayı ETA
programıyla çok rahat bir şekilde yapabiliriz.

1. Cari kartlar bu sisteme uygun bir şekilde tanımlanır. İlk olarak merkez firma için bir cari kart
açılır.
2. Şubeler İçin cari kartlar tanımlanır.

Bu işlemden sonra bu kartın Bağlantılar sekmesine geçip sağ alt bölgede bulunan Özel
Kart No bölümüne merkezin cari kart kodu seçilir/yazılır.

Şube cari kartına hangi kartın bağlı olduğunu bu işlem ile yaptıktan sonra cari kart kayıt
edilir. Bu şekilde diğer şubelerin cari kartlarını da açabiliriz.

3. Açılan carilere irsaliye kesilir.

4. Bu irsaliyeler zamanı geldiğinde merkez firmaya faturalanır.

Her irsaliye için tek fatura oluşturulacak ise Tekli Faturalama veya iki irsaliye tek fatura
olacak ise Toplu Faturalama ekranına girilir.
Örneğin; Toplu olarak iki irsaliyeyi tek fatura yapmak için Toplu Faturalama ekranına
girilir.

Bu ekranda bizim için işaretlenmesi gereken parametre ekranda gözüken Özel Kart
Koduna Göre Grupla parametresidir. Diğer parametreler de uygun bir şekilde düzenlenir
ve “F2-İşlem” tuşuna basılır.

Karşımıza merkez firmanın cari kartı gelir. Bu ekranlar onayladıktan sonra son aşamada
karşımıza fatura ekranı gelir.

Karşımıza gelen fatura ekranı kayıt edilerek işlemimiz tamamlanır. Bu şekilde farklı
şubelere kesilen irsaliyeler tek fatura olarak merkez cari kartına kayıt edilir. Yukarıda
anlatılan istenilebilecek raporlara da irsaliye raporları, stok raporları ve cari raporları
üzerinden ulaşılabilir.

Comments are closed.