İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMLERİNİN GÖNDERİMİNDE SAHA DEĞERLERİ

İşe giriş ve işten ayrılma bildirimlerinin SGK web sayfası üzerinden gönderilmesi işleminde, programdaki verilerin web sayfasına atılması sırasında eksik olan bazı sahaların değerlerinin atanması sağlandı. (Sigorta kolu, sigortalı meslek adı, ev ve cep telefonları, ili, işten ayrılma tarihi, gün sayısı, özürlü kodu, hak edilen ücret, işe giriş çıkış gün ay tarihleri vb. sahalar)

Comments are closed.