İŞLETME DEFTERİ:Geçici Vergi Değerlerinin Aktarılması

Muhasebe / İşletme modüllerindeki Kar/Zarar, İndirimler, Geçmiş yıl zararları, Önceki
dönemlerde hesaplanan Geçici vergi ve diğer bilgileri Geçici Vergi (Kurum/Gelir)
Beyannamesi’ne otomatik getirebilmek için;

1. Muhasebe modülünde Gelir tablosu, İşletme Defteri modülünde İşletme Hesap
Özeti kayıt edilmiş olmalıdır.

2. Muhasebe 4 modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Geçici Vergi
Beyannamesi/Geçici Vergi Beyan. Tanımı (Kurum/Gelir) bölümlerinde beyannameye
gelmesi gereken tutarların çekileceği Hesap kodları yazılmalıdır.

3. Muhasebe 4 modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar
bölümündeki Geçici Vergi Parametreleri düzenlenmelidir.

4. Geçici Vergi Beyan.Dökümü (Kurum/Gelir) ekranında F7-Değer Oluştur yapılarak
Kar/Zarar ve diğer bilgiler ilgili beyannameye otomatik getirilir.

5. İşletme Defteri Geçici Vergi (Gelir) Beyannamesi’ne sadece İşletme Hesap
Özeti’ndeki Kar/Zarar aktarılmaktadır.

Comments are closed.