İŞLETME DEFTERİ:Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Listenin Serbest Meslek Makbuzlarından Hazırlanması

Muhasebeci müşterilerimizin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ekinde vermesi gereken “Kesinti
Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste”nin Muhasebe Büro Otomasyonu modülüne girilen
serbest meslek makbuzlarından çekilerek beyanname (XML) ekine getirilmesi mümkündür.

Bunun için İşletme Defteri modülünde Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Gelir Vergisi
Beyannamesi/Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler bölümüne girerek F5-Tablo Oluştur tuşuna
basmamız yeterli olacaktır.
Tabloyu oluşturduktan sonra bu tabloyu kayıt ettiğimizde Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
bölümüne oluşan değer gelecektir.

Comments are closed.