İŞLETME DEFTERİ:Muhtasar Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması

Muhtasar Beyannamesine gelecek bilgilerin çekileceği Đşlem kodlarını sadece bir defa
tanımlayarak her ay girilen fişlerden beyannamenin otomatik oluşturulmasını sağlayabiliriz.

Bu işlem için İşletme modülü Beyannameler bölümünden Muhtasar Beyannamesi Ödeme Tür
Tanımları kısmına gelerek işletmede tanımladığımız işlem kodlarını Ödeme Tür Kodları
bölümüne tanımlamak yeterli olacaktır.

Comments are closed.