İŞLETME DEFTERİ:Otomatik Kredi Kartı İşlemleri

“Gelir Fişi” işlerken “Kredi Kartlı” satış bilgileri de girilebilir. KDV Beyanname dökümü ile XML
“Kredi Kartlı” işlem bilgileri bu fişlerden otomatik getirilebilir.

İşletme Defteri modülünde yapılan gelir fişi girişlerinde kredi kartı ile yapılan satışlar KDV
Beyannamesinde 45 – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri satırına otomatik
olarak getirilir.

Bunun için İşletme Defteri/Beyannameler/KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar ekranına girilir. Bu
ekranın en altında bulunan Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar başlığı altındaki Kredi Kart İşlemleri
işaretlenir ve Özel Kod sahası başlığı da KREDIKART şeklinde değiştirilip kayıt edilir.

Comments are closed.