İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 2

S: KDV Beyannamesine Özel Matraha Tabi İşlemlere Ait değerin gelmesi nasıl sağlanır?.

C: İşletme defterinde KDV Beyannamesi/Ortak tanımlar bölümünde İstisnalar parametresi işaretlenir. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Kullanılacak İstisna Kodu listeden seçilir. Bu istisna kodu Sistem Yönetimi Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden tanımlanır.

S: İşletme defterinde kredi kart işlemlerinin KDV beyannamesine otomatik taşınması nasıl sağlanır?

C: İşletme defterinde beyannameler kısmında KDV Beyannamesi/ Ortak Tanımlar kısmından Kredi Kart İşlemleri parametresi işaretlenir. Özel Kod Sahasında Kullanılacak Başlık bölümüne örneğin Kredi Kart yazılır. Servis/abit Tanımlar/Fiş Saha
Tanımları kısmında özel kod işaretlenir. İşlem sırasında verilen başlık sütununa kredi kartı tutarı yazılır.

S: KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede işyeri bilgileri çıkmazsa ne yapılmalıdır?

C: Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.

S: İşletme defterinde yeni fiş girerken kalem bölümündeki tarihlerde farklı ay varsa programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?

C: İşletme defterinde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümünden tarih kontrolü ‘’aylık’’ seçilir.

S: Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılmalıdır?

C: Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.

Comments are closed.