İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 3

S: İşletme Defterinde Demirbaş alış işlemi nasıl yapılır?

C: Demirbaş alış işlem kodu tanımlandıktan sonra gider fişine girilir. Demirbaş alış işleminde diğer alış işleminden farklı olarak kalem satırındaki AÇIKLAMA bölümüne ilk olarak amortisman oranı yazılır iki nokta üst üste konulur ve demirbaşın açıklaması yazılır.
Örneğin 20:BİLGİSAYAR gibi.

S:İşletme defterinde demirbaş alış işlemi girildikten sonra, bu alış demirbaş tablosuna nasıl taşınır?

C: İşletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilerek boş satırda F5-Tablo Oluştur tuşuna basılır.

S: İşletme defterinde farklı bir Gelir ve Gider sütunu nasıl tanımlanır?

C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ İşletme Genel Parametreleri bölümündeki gelir/gelir başlık tanımları sekmesinde tanımlama yapılır.

S: Demirbaş alış ve demirbaş satış kodları nasıl tanımlanır?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/İşletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Alış Demirbaş Kodu ve Satış Demirbaş Kodu alanlarına açılmış olan işlem kodları tanımlanır

Comments are closed.