İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: İşletme Defteri Demirbaş tablosu oluşturulurken kısıt amortisman uygulanması nasıl yapılır?

C: İşletme defterinde demirbaş alışı yapılırken demirbaş satırındaki açıklama alanına 20:Demirbaş Alışı gibi açıklama yazıldıktan sonra ilgili açıklama satırının en sonuna parantez içinde (K) şeklinde bir ibare girilir. Program bu demirbaşın kısıt amortismana tabi olduğunu bu ibareden tespit eder.

S: İşletme defter dökümünde şirket ismi çıkmıyor. Ne yapabilirim?

C: Etasqlsys/şirket bilgileri bölümüne girilerek Şirket Uzun ismi1 kısmı doldurulur.

S: İşletme modülünde KDV beyannamesine Devreden KDV rakamı gelmiyor? Ne yapabilirim?

C: Beyannameler / KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar bölümünde Önc.Y.Dev.Diğer Kdv sahasına devreden KDV tutarı yazılır.

S: İşletme defterinde stok bağlantısı nasıl yapılır?

C: İşletme defteri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden gider ve gelir fişleri için Stok modülüne oluşturacağı fiş tipi seçilir.

S: İşletme Defterinde Gelir/Gider fişlerinde Stok modülüne bağlantı nasıl yapılır?

C: Etasqlsys bölümünde Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/İşletme Fiş Tip Tanımları bölümünden stok fişi parametresi onaylanır.

 

Comments are closed.