KUR FARKI FİŞİ VE VADE FARKI FİŞİ OLUŞTURMA EKRANLARINDA E-DEFTER KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE BELGE TÜRÜ SAHASI EKLENMESİ

Cari modülü içerisindeki kur farkı fişi ve vade farkı fişi oluşturma ekranlarında e-defter kontrollerine göre muhasebe bağlantısının yapılması sağlandı. Cari fişleri oluşturulurken hareket satırlarına evrak numarası verilmeyip, muhasebe fişlerine cari fiş evrak numarasının aktarıldı. Ayrıca ilgili ekranlara oluşacak muhasebe fişlerine aktarılmak üzere Belge Türü sahası eklendi.

Comments are closed.