MBO:Defter Tasdikleri İçin Noter Bilgileri Dökümü

Defter tasdikleri için Noter Bilgileri dökümünü program içerisinden kolaylıkla alabiliriz.

MBO modülünde ‘’EK ĐŞLEMLER’’ menüsünden ‘’NOTER ĐŞLEMLERĐ’’ menüsüne girilir.
Buradan Noter Bilgileri dökümü menüsünden mükellef, noter ve dizayn kod tanımı seçimleri
yapılır. Bu dökümde tek sayfaya birden fazla bilgi çıkması da sağlanabilir.

MBO1

 

 

Comments are closed.