Mersis No İlave Edilmesi

Şirket/İşyeri-Şube kartı muhtelif bilgiler sayfasına MERSİS numarası eklendi. Bordro modülünde ilgili raporların başlık kısmında çıkması sağlandı.

Comments are closed.