MUHASEBE IV:BA/BS FORMU İÇİN İSKONTOLU FİS GİRİSİ

Muhasebe modülümüzde Mal/Hizmet Alıs/Satıs faturası girisi yapıyorken, iskonto hesabı/ları
kullanıyorsanız BA/BS formuna iskonto düsülmüs tutarları getirebilirsiniz.
Muhasebe IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler’de “Đndirim Özel
Kodu” sahası doldurulmalıdır.

MUH-4-BA-FIS-1

 

Muhasebe modülü Servis-Sabit Tanımlar-Fis Saha Tanımlarındaki Mahsup, Tahsil,
Tediye vb. fis tiplerinde “10-Özel Kod” sahası isaretli olmalıdır.
MUH-4-BA-FIS-2

Muhasebe fisi islerken, iskonto hesabının bulunduğu satırdaki “Evrak No”, “Ba/Bs Kodu” ve
“Özel Kod” sahaları mutlaka dolu olmalıdır.
Đskonto hesabının bulunduğu satırdaki, Özel Kod sahasına yazılacak bilgi, Muhasebe IV modülü
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametrelerde “Đndirim Özel Kodu” sahasına yazılan
bilgi ile aynı olmalıdır. Özel Kod sahasına, Đndirim Özel Kodu’nu “* (yıldız) Enter“ ile otomatik
olarak tasıyabilirsiniz.

MUH-4-BA-FIS-3

Not: Özel Kod sahasına, Đndirim Özel Kodunu “* (yıldız) Enter“ ile otomatik olarak
tasıyabilirsiniz.

MUH-4-BA-FIS-4

Muhasebe IV modülünde BA/BS Bildirim bölümüne girilir ve F7-Değer Olustur tusuna basılır.
İskonto düsülmüs tutar programımız tarafından getirilecektir.
Bilgi:
Muhasebe fisinde Đskonto düsülmüs tutarları yazan, yani muhasebe fisinde iskonto hesabı
kullanmayan ve Ba/Bs formunu bu sekilde kullanan müsterilerimiz, muhasebe fis girisinde
herhangi bir değisiklik yapmadan islemlerine devam edebilirler.

 

 

 

Comments are closed.