MUHASEBE IV:BA/BS FORMU VERİLERİNİN MUHASEBE VE FATURA FİŞLERİNDEN TAŞINMASI

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden taşımak için dikkat edilmesi gereken
noktalar
1. Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar bölümünde:
a. Beyanname bildirim ayı belirlenir.
b. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

BA-BS-FISLERDEN1

 

Ekran 1: BA ve BS Ortak Tanımları

2. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek bazı
parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:
Genel Parametreler Sayfasında;
a. Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
b. Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
c. Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi çalışma şekline göre;
i. Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri ya da satıcı) hesap
planında bir alt hesap açılacaksa 1-Hesap Planı olarak belirlenir
Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari
bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası
Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)
Açıklama 3 : Ülke Kodu
Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası
ii. Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap
açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenir.
Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV
modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu
bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri
tanımlanır.
d. Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri parametresi parametrelerinde
Açıklama Kolonu: İsteğe göre Açıklama1, Açıklama2 ya da Açıklama 3 seçilir.
Bu parametre muhasebe fişinde hangi açıklamanın BA/BS kodu olarak
kullanılacağını belirler.
Açıklama Kolon Adı : BA/BS kodu için belirlenen açıklamanın başlığı belirlenir.ık
belirlenir. Örneğin BA/BS Kodu gibi.
İndirim Özel Kodu: Bu bölüme muhasebe fişlerinde indim satırı kullanıldığında
kullanılacak özel kod yazılır. Bu bölümde tanımlanan özel kod değerine göre
fişlerde geçen indirim satırları, BA/BS Bildirimlerinde Mal Hizmet Bedelinden
düşülür.

BA-BS-FISLERDEN2

 

Ekran 2: Kullanıcı Parametreleri

3. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.
a. Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup, Tahsil
ve Tediye) Evrak No ve daha önce parametrelerde belirlenen Açıklama1,
Açıklama2 ya da Açıklama3 alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da
butonlar ile taşınır.
b. Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka Evrak No bilgisi girilir.
c. Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından ya da ek cari
kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.
d. Muhasebe fişinde indirim satırı var ise indirim satırında BA/BS kodu ve indirim özel
kodu yazılır.

BA-BS-FISLERDEN3

 

Ekran 3: Örnek muhasebe fişi

BA/BS FORM VERİLERİNİ FATURALARDAN
TAŞIMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura Kayıtları olarak belirlenir.
2. Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
a. Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır.
b. Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır.
c. Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.

 

 

Comments are closed.