MUHASEBE IV:KDV1′de İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Getirilmesi

1- Kdv1 Beyannamesi/Diğer Tanımlar bölümünde KDV Hesaplama Şekli ‘T’ Tablodan
yapılmalıdır.

2- Kdv1 Beyannamesi/KDV Hesapları/Alış KDV hesapları bölümünde oranlar ve hesaplar
girilmelidir. (Uygulama şekline göre matrah ya da tutar girilmeli. Her ikisi de girilirse
program matrah hesaplarını baz alır.)

3- Hesaplama tutar hesaplarından gidiyor ise kullanılmasa bile 1, 8,18 oranları sırasıyla
tanımlanmalıdır. Matrahtan gidiyor ise karışık girilebilir.

4- Kdv1 Beyannamesi/Kdv Beyannamesi Tanımı/Kdv Hesapları/Matrah Hesapları’nda
Oran sahası 1-8-18 şeklinde yazılmalıdır. (Kullanılmayan oran olsa bile)

5- Kdv1 Beyannamesi/Kdv Beyannamesi Tanımı/Kdv Hesapları/Tutar Hesapları’nda
Oran sahası 1-8-18 şeklinde yazılmalıdır. (Kullanılmayan oran olsa bile)

6- Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Şirket Genel
Parametreleri/ Orantı sahasında rakam olması gerekmektedir. (0 olmayacak)

Comments are closed.