MUHASEBE IV:Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir Tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış
fişinden değil kayıtlı dosyadan transfer edilir.

• Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş
yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş
yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Kurumlar Vergisi
Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi
Tutarları girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde
Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn;
Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)

PROGRAMA GİRİŞ ŞEKLİ

KURUMLAR-VERG1

 

E-BEYAN PROGRAMINDA GÖRÜNÜŞÜ

KURUMLAR-VERG2

 

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde F5-XML Oluşturma işleminde versiyon numarası doğru girilmelidir.

• Maliye’nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler
ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu
üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt
edilerek, paketlenir.

KURUMLAR-VERG3

Comments are closed.