MUHASEBE IV:Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• ETASQLSYS de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimlerinde ilgili yılın
değerleri “Tip: Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Geçmiş Yıl ve Beyanname Yılı bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu
geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel Parametleri’nde
“geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına açılış fişinden
değil kayıtlı dosyadan çekilir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri ve Gelir Vergisi
Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı düzenlenmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü
doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir
Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.
Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirimde “Teş.Veya Or.Ünvanı” na
“Ortaklara Ait Bilgilere yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalıdır.

• Bdp programı yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari Kazanç, Serbest Meslek
Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin Bildirim vb. tablolarına
yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar değerleri bu tablolara
girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekindeki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de
Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

• XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir
Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_9 olarak
yapılmalıdır.

• İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi
Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili
sahalara otomatik getirilir.

• Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı
Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir. (Alttaki
ekrana bakınız.)

• Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından
paketlenmelidir.

yıl-ver-beyan1

Comments are closed.